Kommunstyrelsen 14 dec

Kommunstyrelsen i Nyköping sammanträdde måndag 14 december. Här kan du läsa om beslut som togs.

Bad i Kungshagen - extraärende

Kommunstyrelsen föreslår att ett bad uppförs i Kungshagen. Kommundirektören får i uppdrag att utreda och föreslå hur driften av badet ska skötas. Samhällsbyggnad ska utreda ytterliga utveckling av området när det gäller trafik, möjligheter att anlägga camping, utbyggnad och utveckling av badet samt fjärrvärmeuppvärmning av badet. Kommunfullmäktige tar det avgörande beslutet om badet ska anläggas.

Detaljplan Stenbrovägen

Syftet med planen är att skapa en ny anslutningsväg med separat cykelbana mellan Stenbrovägen och handelsområdet Påljungshage. En rondell ska anläggas där vägen ansluter till Stenbrovägen. En förutsättning för utbyggnad av vägen är att Stenbrovägen får en ny anslutning till Brandkärrsvägen.
Länk till förslaget till detaljplan hittar du till höger.

Skylt om Nyköpings Teater

En informationsskylt om Nyköpings Teaters historik ska sättas upp utanför den nyrenoverade teatern. Skylten är ett resultat av ett medborgarförslag från Maj-Lis Eriksson.

Medborgarförslag

Flera medborgarförslag bifölls:
- Ett webbaserat avläsningssystem för vattenmätare ska startas på www.nykoping.se.
- Nyköpings kommun ska inte avverka  egen skog under häckningssäsongen.
- Kommunens anställda ska stänga av sina datorer vid arbetsdagens slut och släcka belysningen när man lämnar sitt rum.

Bildvisning på hemsidan

Digitala bilder från Bild- och företagsarkivet ska nu kunna publiceras på www.nykoping.se. Totalt finns över 70 000 bilder i arkivet som via ett nytt dataprogram ska göras tillgängliga för allmänheten till en kostnad av 345 000 kr.

Vård- och omsorgscollege

150 000 kronor anslås för bildandet av ett Vård- och omsorgscollege i Sörmland. Ett Vård- och omsorgscollege är en samverkansform på regional och lokal nivå för att utveckla utbildningar och verksamhet inom vård och omsorg. Genom ett sådant college erbjuds ungdomar och vuxna en modern utbildning på alla nivåer inom yrkesområdet.
Målsättningen är att samverkan ska ske mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningssamordnare för att tillgodose efterfrågad kompetens inom området.
Se även länk till höger.

Riktlinjer för tjänsteresor

För att minimera miljö- och klimatpåverkan tar Nyköpings kommun fram nya riktlinjer för tjänsteresor. Riktlinjerna innebär att medarbetarna ska överväga om det är möjligt att ersätta resan med distansmöte i form av telefonmöte eller videokonferens. Kortare resor bör göras med kollektivtrafik, tjänstebilar eller cykel. För längre resor ska man i första hand använda tåg, buss eller båt. Körning med privatbil ska undvikas.

Plan för Pryssgården

Planprogrammet för Pryssgården i Nävekvarn godkänns. Planen ger förutsättningar för byggande av ett antal villor i området.

Näringslivssatsningar

Nyköpings kommun fortsätter samarbetet inom Stockholm Business Alliance (SBA). I organisationen samarbetar ett antal kommuner i Stockholmsregionen när det gäller att främja investeringar i området, näringslivsservice och marknadsföring. Avgiften till SBA är 4 kronor per invånare.

Ytterligare 50 000 kr anslås till Nyföretagarcentrum som under 2009 sett en mycket stor ökning av rådgivningar till personer som är på gång att starta eget företag.

Bättre busshållplatser

För om och tillbyggnader av busshållplatser i Nyköping anslås 2,2 miljoner kronor. Satsningen är en följd av att Nyköping i augusti ska införa 15-minuterstrafik i stadstrafiken.

Bättre ventilation Gripen

2,9 miljoner anslås för om- och tillbyggnad av ventilationen i Gripenskolans aulabyggnad.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2010-03-17
Sidansvarig: Lars-Göran Bergman