Klartecken för yrkeshögskola

Tre yrkeshögskoleutbildningar i Nyköping fick under tisdagen klartecken för fortsatta utbildningar med start under hösten 2010 eller våren 2011.

Utbildningarna som får fortsätta är Musik & Eventarrangör på Campus Nyköping, Flygteknikerutbildningen på Flygteknik technical training på Skavsta och utbildningen till butiks-/avdelningschef på Learning Partner.

- Vi har fått ett oerhört stöd av branschen i samband med ansökan till Myndigheten för Yrkeshögskolan. Med många starka namn bakom för tryggad återväxt i Upplevelseindustrin, såsom bla. högsta chefen för SJ Jan Forsberg, styrelseordförande i Live Nation Europa, Tomas Johansson, säger en nöjd Lasse Sahlin, chef och ytterst ansvarig för utbildningen.

En stor mängd nyckelpersoner från musik och eventindustrin, majoriteten av branschens företagare, marknadschefer och producenter stod bakom ett upprop om Event & arrangör i Nyköping till Myndighetens för yrkeshögskolan.,

I uppropet krävde man att återväxten i musik- och eventindustrin skulle säkerställas.
- Utbildningen Musik & Eventarrangör i Nyköping är nödvändig för den framtida återväxten av kvalificerade arrangörer och projektledare, löd uppropet. Ingen annan utbildning i branschen kan leverera den efterfrågade kompetensen bättre.

Sammanlagt handlar det om 88 utbildningsplatser på Nyköpings tre utbildningar.

Myndigheten för Yrkeshögskolan hade fått in 851 ansökningar om statsbidrag till yrkeshögskoleutbildningar. Av dessa beviljades 297 utbildningar, varav Nyköping fick med tre.

Ytterligare tre utbildningar i Sörmland fick klartecken och det var tandsköterskeutbildningen i Eskilstuna, energieffektiviserare i Eskilstuna och praktisk industriteknik i Flen.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2010-03-11
Sidansvarig: Lars-Göran Bergman