Informationsmöte om etapp 2 i Påljungshage

Kommunen och NCC Roads AB höll den 10 oktober ett informationsmöte om etapp 2 i Påljungshage. De boende i området hade bjudits in och allmänheten bjöds in via en annons i SN samt på www.nykoping.se. Mötet avslutades med en frågestund.

– Syftet med mötet var att informera och vad Nyköpings kommun planerar för området och hur NCCs praktiska arbete ska gå till. Dessutom var det viktigt för oss att få in synpunkter och lyssna på de närboende, säger Katarina Bergkvist, projektsamordnare i Nyköpings kommun.

Nu fortsätter nästa del i planeringen

Katarina sa att beslutet för exploateringen i hela Påljungshage togs redan 2005. Nu startar del 2 i planeringen då det finns intressenter som vill etablera sig på den attraktiva platsen för handel. Just nu pågår arkeologiska undersökningar i området. Därefter avverkas skogen i området innan NCCs  arbete kan sätta igång.

Bättre förutsättningar nu än i etapp 1

NCC Roads AB hade tre representanter på plats och de informerade om hur det praktiska arbetet ska gå till. Förhoppningen är att arbetet ska starta i december och tidsplanen för sprängningsarbetet är på 20 månader.
Framförallt visade de vilka åtgärder de gör för att minska buller- och trafikstörningar.

– Vi jobbar inifrån och ut, berättade Anders Caris, arbetschef på NCC.

Det innebär att sprängning och krossning börjar från mitten av området. Då skapas ”bergridåer” som blir som skyddande barriärer för ljud och vibrationer. Dessutom sparar kommunen skogen i ytterkanterna i området som skyddande åtgärd.

Den tunga trafiken ska regleras med åtgärder som sänker hastigheten. Det planeras även en intern transportväg till upplagsplatsen för att få mindre påverkan på vägar och trafik.

Sprängning 1-2 gånger i veckan

NCC Roads AB planerar sprängning ca 1-2 gånger i veckan när arbetet är etablerat. I början kan det bli något oftare. Arbetet i området begränsas till vardagar kl. 07 – 18. Dessutom är det sommaruppehåll 15 juni – 15 augusti.

Arbetet på upplagsplatsen, det vill säga finkrossning av berg kommer att ske i perioder när NCC får beställningar. Där kommer arbetet att pågå under ett antal år, även efter att sprängningsarbetet är över.

Här får du mer information

Mer information med kontaktuppgifter från både kommunen och NCC kommer framöver att finnas på nykoping.se/paljungshage

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2013-10-16
Sidansvarig: Robert Karlsson