Framtidsplaner för Tessinskolan

Nyhetsrapporteringen om gymnasieintaget, Tessinskolans framtid och en eventuell sammanslagning med Gripenskolan har skapat debatt, frågor och några missuppfattningar.  Här kan du läsa några fakta om Nyköpings gymnasiskola och framtidsplanerna för Tessinskolan.

Höstens gymnasieprogram har inget att göra med Tessinskolans eventuella flytt
På grund av alltför få ansökningar kommer några program och kurser inte att starta till hösten. De elever som har sökt ett program eller en kurs som inte startar kommer i stället in på sitt andrahandsval.


Orsaken till de uteblivna utbildningarna är att det inte är ekonomiskt möjligt att hålla utbildning med för få elever. Det har däremot inget att göra med den föreslagna sammanslagningen av Tessinskolan och Gripenskolan eller planerna på att gå ur Tessinskolans lokaler.
Vilka program som ges i höst baseras alltså helt och hållet på antal sökande.

Ny gemensam gymnasieskola utreds
Kommunstyrelsen har gett i uppdrag till division Barn Utbildning Kultur att utreda om det är möjligt att samla hela Nyköpings gymnasium (nuvarande Tessinskolan och Gripen) på ett område.

Antalet elever blir allt färre. År 2014 väntas elevantalet ha sjunkit med mellan 600 och 800  elever. Kommunen kan inte ha hyreskostnader för tomma lokaler utan vill i stället använda skattepengarna så klokt som möjligt genom att samordna gymnasieskolan i gemensamma lokaler. Fördelen är samarbetsvinster där lärare och elever kan jobba närmare varandra och samsas om bra, modern teknik i gemensamma salar. Målet är att behålla en bra skola med så mycket utbildning för skattepengarna som möjligt. Innan en sammanslagning kan ske skulle Gripenskolan i så fall byggas om.

En arbetsgrupp ska tillsättas för att jobba med utredningen. Målet är en gymnasieskola i toppklass. Personal och elever blir delaktiga i arbetet genom att tre lärarrepresentanter var från Gripen och Tessin är med i arbetsgruppen.

Framtiden för Tessinskolan
Kommunen kommer inte att fatta beslut om rivning av Tessinskolan den närmaste tiden.
Däremot fattar kommunstyrelsen den 2 maj beslut om att ta fram ett planprogram för området. Det är ett tidigt steg i den fysiska planeringen av området, där man undersöker vad som är lämpligt att använda marken till. Tessinskolan byggdes på 60-talet och skulle behöva stora ombyggnader för att klara ny skolverksamhet. Däremot kan det bli aktuellt att använda gymnastiksalen, köket och matsalen till den nya högstadieskolan som ska byggas. Planprogrammet som nu tas fram ska visa hur exempelvis nya bostäder skulle kunna rymmas på området, om delar av skolan rivs.

 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2011-05-02
Sidansvarig: Lars-Göran Bergman