Försenade fakturor för tomträtt

På grund av nya avgifter blir kommunens tomträttsfakturor för det fjärde kvartalet försenade ca två veckor.

Den 13 september beslutade Kommunfullmäktige om en ny beräkningsmodell för tomträttsavgälderna (den avgift som en tomträttsinnehavare betalar till kommunen).

Förändringen innebär att många får en sänkt tomträttsavgäld från och med det fjärde kvartalet i år. Men innan de nya avgifterna kan faktureras behöver protokollet från Kommunfullmäktiges sammanträde justeras.

Därför skickar kommunen ut årets sista fakturor senare än vanligt och flyttar fram förfallodatumet två veckor. Fakturorna kommer att skickas ut till tomrättsinnehavarna i slutet på september.
Titta extra noga på förfallodatumet när du får din faktura!

Alla tomträttsinnehavare får försenad faktura men de sänkta avgifterna berör endast omkring 200 av kommunens ca 375 tomträttsinnehavare. Resten får ändrade avgifter när deras avtal ska förlängas.

 

 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2011-09-22
Sidansvarig: Johanna Lindquist