Drift av äldreboenden

Nyköpings kommun har nu tagit beslut vilka företag som ska driva äldreboendena S:t Anna, Björkgården, Labro Backe samt det nya boendet på Brandholmen.

- S:t Anna och Björkgården tilldelas Norrköpingsföretaget Ansvar och Omsorg AB.
- Brandholmen tilldelas Förenade Care AB med säte i Malmö.
- Labro Backe drivs vidare i kommunal regi.

Avtal med företagen kommer att tecknas när överprövningstiden på 10 dagar gått till ända.

- Vi är väldigt nöjda med resultatet och att vi fått in så många anbud med intressanta profiler, säger Anne-Marie Wigertz, ordförande i äldre-och handikappnämnden. Samtidigt beklagar vi att vi tvingas avbryta upphandlingen för Labro och hoppas att de boende och personalen ska fortsätta att trivas tillsammans med kommunen.

Upphandlingen innebär att Äldre- och handikappnämnden genom avtal överlåter driften av verksamheterna på privata entreprenörer. Nämnden har dock kvar ansvaret för verksamheten.

Personal som i dag arbetar vid de berörda boendena förutsätts följa med över till de nya entreprenörerna. Avtalstiden kommer att vara fyra år med möjlighet till två års förlängning.

Förenade Care AB som tilldelas Brandholmen har enligt beslutsunderlaget på ett utmärkt sätt beskrivit hur man avser att arbeta med sitt motto ”omtanke - vänlighet – service” i ett helhetskoncept. Bland annat ingår färgsättning och möblering av det nya boendet i konceptet.

A&O Ansvar & Omsorg AB som tilldelas St: Anna och Björkgården har enligt underlaget till beslutet valt att som sin profilering arbeta med kommunikation.

Labro Backe stannar kvar i kommunal regi. Upphandlingen avbryts eftersom det enbart kommit in ett anbud som dessutom blir dyrare än den egna verksamheten.

St: Anna och Björkgården lämnas över 1 maj 2009 medan Brandholmen kommer att startas av den nya entreprenören när boendet står klart för inflyttning, troligen i början av 2010. Sammanlagt fick kommunen in anbud från sju anbudsgivare.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2010-05-05
Sidansvarig: Lars-Göran Bergman