Bättre busstrafik på landsbygden

Snart får du en buss varje kvart i högtrafik till Stigtomta, Bergshammar och Svalsta. Det är en av nyheterna i Länstrafikens nya busstidtabeller som börjar gälla 9 december på alla linjer i länet.

Nyköping får också utökad trafik till Flen, ny linjedragning mot Katrineholm och fler turer till Tystberga. Busslinje 567 till Lid dras däremot in på grund av för få resande. Men de barn som bor utmed sträckan och går i grundskolan får i stället rätt till skolskjuts så att deras vardagsresor ska fungera även fortsättningsvis. I den nya tidtabellen har man också så långt som möjligt försökt att synkronisera bussarna för att undvika krångliga byten.

Linje 564 via Ålberga byter till exempel nummer till 563 i Jönåker, vilket betyder att resenärerna kan sitta kvar i samma buss inför resan vidare mot Nyköping. Stoppet i Jönåker är i många fall kort, vilket gör att hela resan från Ålberga ofta inte tar mer än 50 minuter.

Den nya trafiken är ett samarbete mellan sörmlandskommunerna och Länstrafiken. Man har bevakat och följt upp resvanor och befolkningsstatistik även på landsbygden för att kunna prioritera var de olika busslinjerna skapar ett värde för så många som möjligt.

Målet har varit att lägga om busslinjer och avgångar så att fler kan resa. Nyköpings kommun har därför prioriterat sträckor med flest resande hittills och i områden med många boende eller arbetspendlande. Alla tider, priser och nyheter i stadstrafiken och landsbygdstrafiken hittar du på www.lanstrafiken.se.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2012-12-03
Sidansvarig: Lars-Göran Bergman