Workshop om framtida ridsportanläggning

På onsdagskvällen träffades ett tiotal föreningar och deltog i en workshop om den planerade ridsportanläggningen. Syftet var att samla in idéer och synpunkter från deltagarna som kan användas som input till det fortsatta arbetet med projektet.

Inbjudna var de ridverksamheter som Kultur- och fritidsnämnden haft dialog och kontakt med i förstudien hösten 2017. Deltagarna fick övergripande information om projektstatus och en presentation av projektgruppen.

Workshop om ridsportanläggning

Workshopen utgick från två övergripande frågeställningar. Först fick mindre grupper diskutera ”På vilket sätt kan en ny ridanläggning i Nyköping positivt påverka min verksamhet?”. Bland de idéer som redovisades efter diskussionerna fanns bland annat möjlighet till utbyte mellan verksamheter, vikten av en ridskola för alla, att skapa en bredd i anläggningen och att tänka till och våga.

Efter projektgruppens presentation av hur långt man kommit med arbetet fick deltagarna ge sina funderingar och synpunkter. Här lyfte grupperna vikten av en fungerande logistik på området för att skapa ett bra flöde. Man diskuterade också hur föreningarnas användning av anläggningen ska fungera rent praktiskt och vikten av goda förvaringsmöjligheter i anläggningen.

En grundlig sammanfattning av workshopen ska nu göras, utifrån alla de idéer som sattes på pränt. Därefter får deltagarna en återkoppling. 

Läs gärna mer om projektet Ny ridsportanläggning i Nyköpings kommun.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-03-01
Sidansvarig: Malin Brunelius