Verksamhetsförändring Tystberga förskolor

Torsdag den 12 april hölls ett föräldramöte där information gavs om vilka åtgärder som kommer att vidtas för att återfå en stabilitet i organisationen kring förskolorna i Tystberga. 

- Det var ett bra möte, berättar Linda Uller, utbildningschef för förskolorna i Nyköping. Vi delar många av de uppfattningar som vårdnadshavarna har. Vi måste ha fokus på att få tillbaka den grundkvalitet som alla barn har rätt till i förskolan. 

Förslaget till KS på måndag 23 april är att i augusti bedriva en mer samlad verksamhet i två lokaler i stället för tre. Tystberga förskola kommer att vara förlagd i de befintliga lokalerna Pilgården och Mellangården. Därtill kommer det även att ske satsningar på en uteverksamhet med utrustning för att vara ute i ur och skur. Diskussioner med Tystberga skola pågår med avsikten att verksamheten ska få tillgång till en ateljé i skolans lokaler.

Vad händer just nu?

På måndag 23 april ska KS fatta beslut om förslaget ska genomföras. Planering pågår tillsammans med personalen för att skapa en mjuk övergång samt nya gemensamma arbetssätt. 

- Personalen är med på det förslag som har presenterats, berättar Linda Uller. De har med stor energi tagit sig an arbetet då de nu kan se en lösning på de problem som tidigare funnits. 

I planeringsarbetet ingår även att göra riskbedömningar för att planera åtgärder och förebygga de möjliga risker som finns med överflytten. Föräldrar och vårdnadshavare är inbjudna att delta i arbetet. 

Bakgrund

Tillsammans med personalen och Barn- och Utbildningsnämnden (BUN) har en bedömning gjorts att det finns framförallt tre orsaker till det läge som är just nu: 

 

  1. Det har saknats ett långsiktigt ledarskap. Att det finns en ansvarig chef är a och o för att skapa en god arbetsmiljö och bygga en långsiktig och hållbar organisation. 
  2. Organisationen är större än vi förmår att hantera nu. För många vakanser på tillsvidaretjänster, tillsammans med andra vikariebehov på grund av sjukdom och semester gör det omöjligt att komma i fas. 
  3. Tystberga enhet är förlagd på ett sätt som försvårar samverkan inom enheten. I praktiken drivs Tystberga förskola som tre mindre enheter och det får konsekvenser för både arbetsmiljö och ekonomi.

 

- Med dessa tre huvudorsaker i fokus har vi tillsammans med personalen identifierat en lösning för att nå det främsta målet: en stabil organisation som ger samverkansmöjligheter och framtidstro, berättar Linda Uller.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-04-20
Sidansvarig: Annika Broman