Vattnet släpps på i Tystberga

Provtagning och analys av vattentäkten är nu utförd och resultaten visar inte på några avvikande värden. Det innebär att man på tisdag den 6 februari kan återgå till normalläge och släppa på intaget av råvattnet igen.

Lastbilsolyckan inträffade på E4 vid Tystberga och diesel läckte ut. Nyköping vatten stängde av intaget av råvatten från vattentäkten som en extra försiktighetsåtgärd.

Nyköpings kommun, Trafikverket och IVL (Svenska miljöinstitutet) har arbetat tillsammans med en utredning kring om vattentäkten kan ha påverkats. Den första analysen som kom 25 januari visar att det finns gamla föroreningar i vägbanken, men inga som kan härledas till olyckan den 17 januari. De gamla föroreningarna påverkar inte vattentäkten.

IVL fortsatte sedan att ytterligare undersöka vattendrag och bäckar för att se om det finns några spår av föroreningar. Observationsrör sattes ner i den östra sidan av vägbanken för ytterligare provtagning. Det är svaret på den provtagningen som nu kommit och som visar att det inte blivit föroreningar i vattentänkten som följd av olyckan. Uppföljningsprover för att säkra resultaten över tid kommer att göras.

- Det känns mycket bra att vi fått positiva provsvar och besked. Det har varit en lång väntan, men arbetet har hela tiden fungerat bra. Både utredningsarbetet och logistiken kring tankbilar som kört ut vatten till vattentornet i Tystberga har flutit på bra, säger Mats Lindberg, VA-chef i Nyköpings kommun.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-02-05