Vårens program på Anhörigcenter 2018

Nu kan du anmäla dig till vårens anhöriggrupper, tematräffar och föreläsningar på Anhörigcenter. Anhörigcenter finns
till för dig som stöttar eller vårdar någon oavsett anledning.

Anhöriggrupper

Anhöriggrupper sker ofta i studiecirkelform utifrån ett studiecirkelmaterial, där du får möjlighet att dela tankar och erfarenheter tillsammans med andra som är i liknande situation. I vår finns det anhöriggrupper för dig som har en närstående med demenssjukdom, funktionsnedsättning, Aspergers syndrom/AS eller Stroke. 

Tematräffar:

  • Samtal kring demens
  • Demensföreningen Nyköping/Oxelösund berättar om sin verksamhet och om vad de har att erbjuda, som ett komplement till kommunens anhörigstöd.
  • Kommunens stöd – information om bland annat de insatser som man kan ansöka om, vilka hjälpmedel som finns och hur man kan förebygga fallolyckor samt information om den nya digitala tekniken för personer som har larm.
  • Psykisk ohälsa – vilka stödinsatser finns det för personer som har psykisk ohälsa?

Föreläsningar:

  • Utsatta föräldrar – Lennart Lindqvist har under 30 års tid arbetat som psykolog inom kommun och landsting, med inriktning på föräldrar och anhöriga till barn med olika neuropsykiatriska diagnoser.
  • Mina ord till dig som anhörig – Rebecca Anserud är mest känd för föreläsningen Ett bipolärt hjärta, i denna föreställning fokuserar hon på dig som är anhörig till någon som är sjuk.
  • Filmvisning med föreläsning: Vi visar Susanne Ostens film Flickan mamman och demonerna. Efter filmen föreläser Åsa Konradsson Geuken som är forskare i schizofreni.

Gratis

Det kostar inget att delta i grupper, tematräffar och föreläsningar, men antalet platser är begränsade. Därför krävs det oftast föranmälan.

Mer information och kontakt

Mer information om Anhörigcenter och om vårens program finns på Anhörigcenters webbsida.

Skriv ut programmet i sin helhet här.

Följ även Anhörigcenter på Facebook: Facebook.com/anhorigcenterinykoping

Du är också välkommen att ringa eller skicka e-post till Anhörigcenter om du vill veta mer eller om du vill få programmet skickat till dig.

Telefonnummer: 0155-45 74 10
e-post: anhorigcenter@nykoping.se

Varmt välkommen!

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-01-12
Sidansvarig: Monica Berg