Vad gäller kring ensamkommande som fyllt 18 år?

Just nu kommer många frågor in till kommunen om situationen kring ensamkommande som fyllt 18 år, och enligt Migrationsverkets regler behöver flytta från kommunala boenden till Migrationsverkets asylboenden. Vi har samlat frågor och svar här.

1. Efter sin 18-årsdag kan de ensamkommande behöva flytta – varför?

Kommunen ansvarar för boende åt ensamkommande barn under 18 år. De flesta av barnen/ungdomarna bor idag på Nyköpings kommuns egna boenden för ensamkommande, några bor på andra boenden än kommunens egna eller i familjehem.

Kommunen ger fortsatt boende till de ensamkommande som fyllt 18 år om de fått beslut om uppehållstillstånd från Migrationsverket innan sin 18-årsdag.

Ensamkommande som inte fått beslut på sin asylansökan innan 18-årsdagen erbjuds istället plats på något av Migrationsverkets asylboenden. Eftersom det inte finns något asylboende i Nyköpings kommun handlar det då om att flytta från kommunen.

Anledningen är skärpta lagar som gällt sedan juli 2017, som bland annat inneburit sänkta ersättningar från Migrationsverket till kommunerna.

2. Hur många ensamkommande berörs?

De flesta ensamkommande beviljas uppehållstillstånd och en majoritet av dem får bo kvar i kommunens boenden efter sin 18-årsdag.

Förra året beviljades 79% av alla de ensamkommande som sökte asyl i Sverige uppehållstillstånd.

I år är det 10 ungdomar som fyller 18 år och kan komma att beröras.

3. Vart skulle de flytta om det blir aktuellt?

Det är Migrationsverket som anvisar de ensamkommande som fyllt 18 år till något av sina asylboenden. Eftersom de inte har något boende kvar i Nyköping behöver ungdomarna flytta från kommunen.

Några av ungdomarna som kommunen ansvarar för är placerade i andra kommuner och har aldrig varit bosatta i Nyköping.

4. Har Nyköping fått del av regeringens pengar för att flyktingbarn som fyllt 18 år (och som inte ännu fått beslut på sin asylansökan) ska kunna få bo kvar här?

Ja, Nyköping har fått 1,3 miljoner kronor för år 2018. Kommunen använder pengarna till att ge ensamkommande fortsatt boende efter 18-årsdagen men pengarna räcker inte till att låta alla ungdomarna göra det.

När en ensamkommande ansöker om att få stanna i kommunens boende och omsorg efter sin 18-årsdag görs en utredning och socialtjänsten gör en individuell bedömning för att se om det finns behov för ungdomen att vara fortsatt placerad enligt socialtjänstlagen.

Vi har redan idag flera asylsökande ungdomar som fått beslut om fortsatt placering på HVB-hem eller i familjehem efter sin 18-dag. De bor kvar i Nyköping och kommunen betalar för deras boende och omsorg.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-03-01
Sidansvarig: Anna Malm