Utspel på Almedalen – Skavstas resenärer fördubblas till år 2040

År 2040 blir antalet flygresenärer från Skavsta fördubblat. Det visar en prognos som Nyköpings kommun gjort tillsammans med Stockholm Skavsta flygplats. Prognosen baseras på beslutade satsningar av infrastruktur, exempelvis kollektivtrafik som Ostlänken.

Skanskas trädgård fylldes snabbt av publik när seminariet om flygplatsutveckling på Stockholm Skavsta inleddes. Foto: Christina Johansson

Den förväntade utvecklingen är en anledning till att kommunen, flygplatsen och Skanska som är en betydande ägare av mark på flygplatsområdet, gemensamt tecknat en avsiktsförklaring om att samverka runt utvecklingen av flygplatsområdet.

- Vi vill gemensamt utveckla flygplatsen till en mötesplats efter de förutsättningar vi har, sa Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande (S) idag när prognosen och samarbetet presenterades i Almedalen. Flygplatsen kommer att växa kraftigt och vi vill att den växer ihop med tåget.

Behoven ska mötas hållbart

Dagens cirka 2,3 miljoner flygresenärer blir uppskattningsvis 5,7 miljoner år 2040 enligt den prognos som presenterats. Det vill säga mer än fördubblade siffror! Nu planerar parterna för att möta de framtida behoven på ett hållbart och innovativt sätt. Planerna presenterades under ett gemensamt arrangerat seminarium i Skanskas trädgård i Almedalen idag för beslutsfattare, fastighetsägare, företag och opinionsbildare. Hör gärna radioinslaget här. 

 

I kommunens, flygplatsens och Skanskas arrangemang deltog bland annat Per Schlingmann och Max Hirsch som bidrog med intressanta perspektiv från internationell utveckling där människans behov av hållbarhet och innovation står allt mer i fokus.

Foto: Christina Johansson

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-07-04