Utredning pågår om Myntan

De brister som upptäckts i byggnaden Myntan utreds nu av Nyköpings kommun för att ge en helhetsbild av hela fastigheten. Kartläggningen är komplicerad och tar tid att genomföra.

Problemen började 2015 i en enskild lägenhet i trygghetsboendet som tydde på förtvålning på grund av fukt i betong eller i flytspacklet. En av mattorna var fläckig och därför gjordes en garantiåtgärd. Nu upplevs det inte några problem i den lägenheten.

Tre ärenden

Hittills har tre ärenden hanterats på trygghetsboendet, en hyresgäst som nu flyttat fick reduktion på sin hyra och två hyresgäster har sökt om att få reduktion. Kommunen måste dock be att få läkarutlåtanden för att kunna bevilja hyresreduktion. Som en ren försiktighetsåtgärd hyrs lägenheter nu inte ut i trygghetsboendet.

Hösten 2017 och våren 2018 gjordes kompletterande utredningar både i trygghetsboendet och i äldreboendet. Utredningarna har skett inom de områden där brister tidigare observerats, det vill säga gällande fukt, ventilation, värme och passersystem inklusive lås och larm.

Fortsatt utredning

- Det är viktigt för oss att få en helhetsbild av hela fastigheten och vi vill göra utredningar inom ramen för garantitiden som sträcker sig fram till september 2019, säger Kent Nyman, chef för Tekniska divisionen.

- Vi samlar alltså nu in fakta genom stickprov och utredningar på specifika platser där brister har identifierats. Att det dragit ut på tiden beror på att vi har inväntat entreprenörens provtagningar och att vi nu vill säkerställa dessa, fortsätter Kent Nyman.

Prioriteringen i allt arbete är självklart en bra verksamhet för de äldre och för personalen. Kommunfastigheter har varit noga med att kontinuerligt informera om de åtgärder som görs i huset. Kommunen har också valt att själv åtgärda passersystemet eftersom felen har inneburit stora störningar för verksamheten och för säkerheten


Frågor och svar:

Vad händer just nu?

Kommunen gör utredningar i byggnaden för att få en helhetsbild och säkerställa byggnadens kondition. Kartläggningen är komplicerad och tar tid att genomföra. Utredningen kommer visa på vilka eventuella brister som behöver åtgärdas.

Vad händer sedan?

Nyköpings kommun undersöker nu noga vad felen på Myntan kan beror på.  Det är viktigt att det är rätt åtgärder som görs. Därefter görs en åtgärdsplan för att komma tillrätta med orsaken till felen på rätt sätt. Nyköpings kommun utgår från entreprenadkontraktet där en garantitid på fem år för åtgärdande av garantifel finns inskriven.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-06-08
Sidansvarig: Annika Hedberg