Utlåtanden om Tessin från Arbets- och miljömedicin | Nyköpings kommun Nyköpings kommun

Utlåtanden om Tessin från Arbets- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicin har fått resultaten från proverna på Tessin. Läs deras utlåtande i form av frågor och svar.

Arbets- och miljömedicin är knutna till universitetssjukhuset i Örebro. De arbetar med sambandet mellan hälsa och ohälsa i relation till olika typer av exponeringar i arbetsmiljön.

  1. Hur farligt är det att vistas på Tessinskolan?
    Barn är känsligare för fuktskadade miljöer än vuxna. De kan utveckla astma av längre vistelse i fuktskadade miljöer medan vuxna kan förvärra redan befintlig astma. Symptom i övre luftvägarna försvinner i regel när man inte vistas i lokalerna längre. Har man inte astma behöver man inte vara orolig. Man kan inte få farliga sjukdomar som till exempel cancer av att vistas i fuktskadade miljöer.
  2. Vad är det man reagerar på i lokalerna?
    Det är oftare lukter och kemiska emissioner (utsläpp) från fuktigt material – inte möglet i sig.
  3. Vilka åtgärder anser Arbets- och miljömedicin behöver göras?
    Allt fukt- och mögelskadat material ska bytas ut. Det är viktigt att lokalen förseglas under saneringen samt att det städas ordentligt. Ventilationen bör vara på hela tiden, även på helger. (Kommentar: allt detta görs nu på Tessin.)

Läs mer på nykoping.se/tessin

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-01-23
Sidansvarig: Annika Broman