Utbetalning av stimulansmedel inom daglig verksamhet

Regeringen har tilldelat kommunerna stimulansmedel för 2018 för att förstärka den så kallade habiliteringsersättningen.

Habiliteringsersättning är en timpeng som betalas ut till de personer som har beslut om och som deltar i daglig verksamhet.

Stimulansmedlen ska uppmuntra fler till att delta i daglig verksamhet. Vård- och omsorgsnämnden i Nyköpings kommun har ansökt om pengarna och fått en summa att dela ut.

- Det känns positivt att kunna göra den här extra utbetalningen. För Nyköpings del innebär det en förstärkning av den habiliteringsersättning som redan finns. Många andra kommuner har tagit bort den ersättningen helt, säger Veronica Andersson, ordförande för Vård- och omsorgsnämnden.

Nyköpings kommun har valt att betala ut den extra ersättningen som en engångssumma till de som har varit aktiva inom daglig verksamhet under första halvåret av 2018.

Information om den extra utbetalningen har gått ut till har berörda chefer samt till gode män och förvaltare.

Utbetalning

Summan betalas ut i juli och är baserad på hur mycket deltagarna har jobbat inom daglig verksamhet under året, vilket innebär att den varierar från person till person.

Konto

Summan betalas ut i juli månad och pengarna sätts då in på samma konto som den vanliga habiliteringsersättningen. Om god man/förvaltare vill ändra kontot för utbetalningen behöver de kontakta banken.

Läs mer om stimulansmedlen på regeringens webbplats

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-06-27
Sidansvarig: Fredrik Dahlin