Två nya YH-utbildningar till Campus Nyköping

Idag kom besked från Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH). Campus Nyköping beviljas två helt nya yrkeshögskoleutbildningar till Studiehandledare och Specialistundersköterska demens.

De nya utbildningarna innebär att Campus Nyköping fortsätter med ett brett utbud av eftertraktade YH-utbildningar. Utöver de nya utbildningarna blev flera av de redan pågående etablerade utbildningarna beviljade vilket innebär att Campus Nyköping till hösten kommer att bedriva tretton yrkeshögskoleutbildningar.

Att Campus Nyköping tilldelas de nya utbildningarna och får fortsatt förtroende att driva vidare befintliga utbildningar är resultatet av ett nära samarbete med regionens arbetsliv och ett omfattande arbete med att identifiera bristyrken där det råder en ökad efterfrågan på kvalificerad kompetens.

-Vi står inför en fortsatt inspirerande utmaning i vårt arbete med att kompetensförsörja regionens arbetsliv. Det känns också roligt att vi kan erbjuda ett varierat utbud av högre utbildning till våra innevånare. Det fortsatta förtroendet från MYH för oss som utbildningsanordnare känns också som ett viktigt kvitto på att det vi erbjuder är av hög kvalitet, säger Fredrik Dolk, rektor högre utbildning, Campus Nyköping. 

Yrkeshögskolan är en utbildningsform där nio av tio får jobb inom ett år efter avslutad utbildning. De höga anställningstalen beror på att utbildningarna är framtagna och drivs i nära samarbete med arbetslivet.

Ansökan till höstens utbildningsstarter öppnar 5 februari och Campus Nyköping erbjuder följande sökbara yrkeshögskoleutbildningar:

  • Studiehandledare
  • Specialistundersköterska demens
  • Medicinsk sekreterare
  • Behandlingspedagog
  • Stödpedagog
  • Elkonstruktör
  • Elkraftsingenjör
  • VVS-ingenjör
  • Tandsköterska
  • Fibertekniker

För mer information, kontakta:
Fredrik Dolk, rektor högre utbildning, Campus Nyköping
Tel: 0155-24 87 76, E-post: fredrik.dolk@nykoping.se

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-01-26
Sidansvarig: Jonas Viklander