Turisterna valde vattnet under sommartorkan

Besöksnäringen i Nyköping påverkades både positivt och negativt av sommarens värmebölja. Det går att avläsa i den besöksbarometer som genomförts inom näringen. 

2018 var sommaren när värmen gjorde att alla ville vara nära vattnet och njuta av bad, camping och vattensporter.

Antalet fysiskt aktiva turister, exempelvis de som vill vandra på Sörmlandsleden, var betydligt färre i år. Däremot har de flesta havs- och sjönära verksamheterna upplevt en ökning av antalet besökare, bland annat campingplatser, gästhamnar och naturupplevelser.

Färre besökare i år

Turistbyrån i Rådhuset hade färre besökare än 2017 medan turistbyrån i Nävekvarn ökade på grund av värmen. Totalt sett tycks antalet besökare vara jämförbart med 2017. Det var ett år med en hög omsättningsökning, 56 miljoner kronor. Det kan relateras till ökningen av flygresenärer på Skavsta, en ökad hotellbeläggning och att staden firade Gästabudsåret 2017 med olika arrangemang.

Värdskapet stärks för stora evenemang

De övernattande besökarna ökade också i antal 2017, främst på hotellen men även i fritidshus och hos släkt och vänner. För att ytterligare öka omsättningen och göra Nyköping till ett populärt besöksmål har arbetet med Mötesplats Nyköping startat hösten 2018. Det är ett samarbete mellan näringen och kommunerna med målet att öka omsättning och attraktivitet och ett stärkt värdskap för stora konferenser och evenemang.

Genomfartsresenärerna spenderar pengar

Besöksnäringen omsatte 1 233 milj kronor 2017 och sysselsatte 200 årssysselsatta. De flesta av dessa återfinns inom restaurang, hotell och logi samt transportnäringen. I den undersökning som mätte besöksnäringens effekter 2017, blir det också tydligt att genomfartsresenärer har en mycket stor påverkan på näringens omsättning. Främst via Skavsta men också från E4:an. Det är påtagligt inom transport, bensinstationer och rastplatser som Stavsjö Krog, Nyköpingsbro och Sillekrog. Genomfartstrafiken gynnar även stadens handel.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-10-09