Begränsad barnomsorg och fritids sommartid

För barn till arbetssökande, föräldralediga eller föräldrar som av andra anledningar inte jobbar – gäller färre timmar under lov än under terminerna.

Förskolan – barn till föräldrar som inte jobbar

Under lov gäller 15 timmar per vecka på förskolan istället för 20. Under lov erbjuds 3 timmar per dag/15 timmar per vecka. Läs mer om plats på förskolan.

Pedagogisk verksamhet – barn till föräldrar som inte jobbar

Barn som deltar i pedagogisk verksamhet istället för förskola har rätt till 20 timmar i veckan under skolans terminer (läsårstid). Under lov gäller 3 timmar per dag/15 timmar per vecka.

Barn som deltar i pedagogisk verksamhet istället för fritidshem har rätt till 10 timmar per vecka under skolans terminer (läsårstid). Under lov erbjuds inga timmar. Läs mer om plats på pedagogisk verksamhet.

Fritidshem – barn till föräldrar som inte jobbar

Alla barn i kommunen erbjuds 10 timmar per vecka i fritidshem under skolans terminer (läsårstid). Under lov erbjuds inga timmar. Läs mer om plats på fritidshem.

Barn med behov av fler timmar

Har barnet särskilda behov av fler timmar på förskola, pedagogisk verksamhet eller fritidshem ska en särskild ansökan göras. Du hittar ansökningsblanketten "Särskilt stöd till barn i behov – Ansökan" via kommunens e-tjänster och blanketter.

Kontakt för frågor

Jennie Vellner
Nämndansvarig tjänsteman
Barn- och utbildningsnämnden
Tfn 0155-24 83 19

Handläggare
För förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
Nyköpings kommun
Tfn 0155 24 80 60
barnplacering@nykoping.se

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-06-07
Sidansvarig: Anna Malm