Synpunkter på Brädgården

Under april genomfördes samråd kring den nya detaljplanen för Brädgården 1, där Bilcenter idag hittas invid Ringvägen. Här undersöker vi möjligheten att omvandla området till ett stadskvarter med upp till 300 bostäder.

Utöver 300 bostäder planeras det också för möjlighet till lokaler för vård, kontor och centrumverksamhet i bostadshusens bottenvåningar.

Informationsmöte lockade många 

Ett välbesökt informationsmöte om detaljplanen arrangerades under samrådsperioden på Hotell Kompaniet och drygt 20 skriftliga synpunkter har kommit in till kommunen.

På informationsmötet fick deltagarna se illustrationer av förslaget, lyssna på arkitekten med flera och även se en 3D-modell av området.

Roligt med utveckling, men för hög höjd

Sammanfattningsvis tycker man att det är roligt att området utvecklas men det framförs också synpunkter kring att föreslagna höjder på husen avviker för mycket från närliggande bebyggelse. Närboende uttrycker också missnöje med skuggbildning, förändrad utsikt och ökad trafikbelastning på Ringvägen och Hamnvägen.

Nu inleds en process att studera behovet av ytterligare analyser eller utredningar och vilka revideringar som behöver göras av planförslaget. Under hösten beräknas ett reviderat planförslag finnas tillgängligt för nästa steg i planprocessen: granskning. Mer information kommer längre fram.

Läs mer om detaljplanearbetet för Brädgården 1.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-05-24
Sidansvarig: Annica Nilsson