Synpunkter om trafik och buller i granskningen av Nyköpings resecentrum

Trafik, vibrationer och buller – det var frågorna som Nyköpingsborna tyckte till mest om under granskningsskedet av Nyköpings resecentrums detaljplan. Synpunkterna ska nu sammanställas och arbetet fortsätter enligt planering.

Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för Nyköpings resecentrum har pågått sedan 2015, läs mer om projektet. I början av 2017 genomfördes ett samråd för detaljplanen där allmänhet och sakägare kunde lämna synpunkter (yttranden). Utifrån synpunkterna och ytterligare utredningar reviderades förslaget som nu har visats under det så kallade granskningsskedet.

Granskningen pågick mellan den 7 maj och 4 juni, och då hade allmänheten och sakägare åter igen möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Totalt kom 52 synpunkter in under granskningen.

Trafik, buller och vibrationer

Liksom under samrådet berör flertalet synpunkter trafik, buller och vibrationer. Exakt hur enskilda fastigheter kommer att påverkas av såväl tåg- som stadstrafik samt hur enskilda lösningar ska utformas är en fråga som både Nyköpings kommun och Trafikverket jobbar vidare med.

- Det kommer att göras åtgärder på fastigheter, framförallt mot buller. Det blir individuella lösningar och de fastighetsägare som är berörda på Norra och Södra Bangårdsgatan samt Brunnsgatan kommer att kontaktas framöver, berättar Johan Palmqvist, projektledare för Nyköpings resecentrum i Nyköpings kommun.

Grundvattensänkningen och Brunnsgatans avstängning är andra återkommande ämnen bland synpunkterna som kommit in.

- Just grundvattensänkningen kommer att vara begränsad både vad gäller tid och yta. Området som påverkas minimeras genom åtgärder och risken för påverkan på närliggande fastigheter och träd är mycket liten. Kontroll och åtgärdsprogram tas fram och om risk för påverkan uppstår kommer det finnas åtgärder att vidta, säger Johan Palmqvist.

Byggstart planerad till 2020

Byggstarten av Nyköpings resecentrum blir tidigast 2020 men först måste detaljplanen antas och vinna laga kraft. Innan byggstart ska en rad förberedande arbeten genomföras vilka kommer att kunna inledas tidigare. Till exempel ska marken saneras av nuvarande fastighetsägare Jernhusen. Politikerna väntas fatta beslut om antagande av planen under hösten och vintern i olika instanser och först efter det kan detaljplanen överklagas.

- Nu sammanställer vi synpunkterna och utifrån dem arbetar vi vidare med förslaget, säger Sara Rangensjö som är planarkitekt i Nyköpings kommun. Även om några medborgare upplever att vi har valt fel plats för Nyköpings resecentrum är det också många som undrar om vi inte ska börja bygga snart. Behovet av en samlad plats för bussar och tåg i Nyköping är stort!

Yttranden från berörda myndigheter rör framför allt skyddsavstånd till järnvägsanläggningen för byggnader inom området.

- Nyköpings resecentrum ska vara en del av staden och vi ser stora möjligheter att skapa en trygg plats med liv och rörelse i och med att vi förlägger ett verksamhetshus inom området, säger Johan Palmqvist. I vår dialog med Nyköpingsborna 2016 framkom också en tydlig vilja: Nyköpings resecentrum ska vara en grön och lummig plats, fylld av liv och rörelse, där man gärna ser service som handel och caféer.

Se filmen om Nyköpings resecentrum

Filmen är producerad av Nyköpings kommun.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-06-19
Sidansvarig: Annica Nilsson