Studieresa inspirerar till utveckling av Nyköpings myndighetsarbete

Hur kan vi göra det lätt för företag att göra rätt i tillsynsarbetet?
Hur kan vi skapa samsyn i arbetet att förbättra företagens upplevelser i NKI-arbetet?

Ett glatt gäng delade erfarenheter om utmaningarna att arbeta framgångsrikt med myndighetsarbete mot företag. Från vänster syns Martin Clarstedt från föreningen TIllväxt och tillsyn, även Bygg- och Miljöchef i Rättviks kommun, Kent Nyman, chef för Tekniska divisionen i Nyköping, Markus Svensson från Tillväxt och tillsyn samt tidigare näringslivschef i Rättvik, Maria Karlsson näringslivschef och Anna Selander, chef på Samhällsbyggnad i Nyköping. Foto: Marianne Rynefeldt-Skog

Med de funderingarna reste cheferna för Samhällsbyggnad, Tekniska divisionen och Näringslivsenheten iväg med sina ledningslag för att inspireras av två andra kommuner som lyckats väl. Föreningen Tillväxt & Tillsyn redogjorde för hur Rättvik fått nöjdare företagare. De rankas som Sveriges bästa företagsklimat. De gjorde enkla men grundliga undersökningar av vad som fungerade och beaktade samtidigt om regelverket var tillämpligt på företagets storlek och situation.

Började älska avvikelser

I Norrtälje kommun var de tidigare problemen en mängd avvikelser i olika ärenden och långa handläggningstider. De beslutade sig för att älska avvikelser och studera dem. När e-tjänster infördes på Bygg- och Miljösidan gjorde medarbetarna om arbetsprocessen. Hanteringen blev också synlig på webben för den som ansökt. Bygglovtiden kom till slut ned till ett fåtal dagar jämförelsevis och nu är alla kunder mycket nöjda när de utvärderar.

Viktiga reflektioner blir en grund

Nyköping vill förbättra kundernas nöjdhetsindex NKI, och det kräver samsyn inom de olika myndigheternas tillsynsarbete ihop med Näringslivsenheten. Alla presentationer och resans övningar fick igång diskussionerna som nu blir en grund för det fortsatta arbetet.

- Vi tycker det var viktigt att inspireras av de här kommunernas framgångsrika arbete tillsammans med våra medarbetare. Nu har vi fått med oss många intressanta erfarenheter till vår eget verksamhetsutveckling, säger Anna Selander, chef för Samhällsbyggnad, Kent Nyman, chef för Tekniska divisionen och näringslivschef Maria Karlsson, som arrangerade resan.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-08-31