Strålande tider för småföretagandet

Nyligen släppte redovisningsbolaget LRF Konsult sin lönsamhetsundersökning av ett större urval svenska småföretag. 2017 blev ett rekordår för riket och Sörmland har bättre lönsamhet än rikssnittet, 24,7 proc jämfört med 24,3 för landet. Rapporten presenterades idag på Näringslivets hus.

LRF Konsult med auktoriserad redovisningskonsult Johan Adamsson presenterade sin småföretagarrapport tillsammans med Birgit Båvner NyföretagarCentrum (t v) och näringslivschef Maria Karlsson (t h), på Näringslivets hus.

Lönsamheten ökar för fjärde året i rad för landets småföretag som är en tillväxtmotor i svensk ekonomi. 6 600 småföretag med max tio anställda och en omsättning på mellan 400 000 kr och 10 miljoner har undersökts.

Fem viktiga branscher

Företagen finns inom branscherna konsult, bygg, transport, service och handel. Den högsta lönsamheten står konsultbranschen för med 26,3 proc lönsamhet följt av bygg med 25,5 proc. Handel har en lönsamhet på 9,9 proc och transport 24,3. Servicebranschen har sin högsta lönsamhet sedan 2011 med 23,6.

- Branscherna och storleken på de företag vi undersökt är representativa för utvecklingen inom Sveriges småföretagande, säger Johan Adamsson, auktoriserad redovisningskonsult på LRF Konsult i Nyköping. Glädjande för Sörmland är att personalkostnaderna ligger relativt lågt, 29,7 proc jämfört med exempelvis Örebro på 34 proc vilket bör attrahera företagen.

Många investerare dras till Nyköping

Rapportens budskap stöds av Näringslivsenheten. Ett antal tecken stödjer LRF Konsults bild.

  • Färre konkurser än tidigare - 2017 minskade de med 24 proc jämfört med 2016. Trenden tycks fortsätta 2018.
  • En stark tillväxt inom besöksnäringen med 9 proc ökning av antalet gästnätter. Hotellens lönsamhet har ökat per rum med 11,2 proc enligt en undersökning på 45 orter.
  • Nyköpings läge, den höga inflyttningen och det faktum att många vill investera i fastigheter och bostäder i Nyköping, driver byggsektorn. Med Ostlänken tillkomst påverkas inte den väntade avmattningen lika mycket.
  • Nyköping har många underleverantörer till SSAB, Eberspächer och Scania som gynnas av de stora företagens starka konjunktur.

3:e bästa nyföretagarlänet i Sverige

- Det finns all anledning att glädjas över den starka utvecklingen, säger näringslivschef Maria Karlsson. Näringslivet sjuder av aktivitet. Att vi har lägre lönekostnader än många andra regioner och ett bra läge med närhet till storstaden och ett växande Östergötland bör göra Nyköping intressant för många företag. 

Bilden delas även av NyföretagarCentrum Östra Sörmland med bas i Nyköping.

- Sörmland är det 3:e bästa nyföretagarlänet i Sverige efter Dalarna och Norrbotten enligt Vismas undersökning, säger Birgit Båvner, verksamhetsledare på NyföretagarCentrum. Nyköping ligger på plats 3 efter Trosa och Strängnäs och är dem i hälarna. Historiskt har Sörmland inte haft någon entreprenörskultur, men nu är något på väg att hända. Medelåldern på våra nyföretagare är 37 år men många är betydligt yngre. Ung Företagsamhet och Ung Entreprenör och näringslivets stöd till dem betyder mycket i sammanhanget.

Läs gärna mer om småföretagarrapporten på LRF Konsults webbplats.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-04-16