Stora Mötesdagens konkreta förslag till bättre företagsklimat

Vad du tycker om företagsklimatet utgår bland annat från vilken roll du har i samhället. Det förstod alla företagare, politiker och myndighetshandläggare när Stora Mötesdagen genomfördes. Med hjälp av en mentimeter via mobilen kunde alla uttrycka sina förväntningar på varandra.

Temat företagsklimat lockade många att delta i Stora Mötesdagen. Det blev en kreativ dag med många konkreta inspel där förväntningarna tydligt redovisades. 

Dagens tema var en djupdykning i företagsklimat och innehöll gruppdiskussioner om  förslag som konkret kan förbättra upplevelsen. Själva definitionen blev också satt under lupp. Vad är det egentligen, ett mål eller ett medel, undrade moderator Ulrika Riseby. 

- Nja, snarare en pusselbit för att nå målet gott företagsklimat, tyckte Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande.

God uppställning av kommunrepresentanter

Näringslivschef Maria Karlsson var väldigt stolt över den stora uppställning som kommunens tjänstemän och politiker bidrog med under dagen och beskrev hur viktigt det interna arbetet med företagsservice är i kommunen.

Det pågår en hel del arbete för att utveckla företgarnas upplevelse av kommunens service. Både genom aktiviteter, synsätt och rutiner men framför allt genom dialog med näringslivet i olika grupperingar och former. Allt för att öka förståelsen och kunskapen för varandras roller.

Över femtio konkreta förslag

Bland konkreta förslag som kan utveckla företagsklimatet nämndes bland annat:

  • utbildning och tillgänglighet, till exempel chattfunktion och telefon så det blir  lätt att göra rätt
  • ökad flexibilitet i viktiga planer så att de inte begränsar planernas möjligheter i senare skede 
  • var generös med att ta emot praktikanter
  • validera nyanlända och ta tillvara deras kompetenser
  • coacha elever att våga mer 

Att få mer stöd och kunskap efterlystes, vilket pekar på behovet att tydliggöra gränsdragningen mellan myndighetsutövning och service. Totalt lämnade deltagarna drygt femtio förslag som nu ska sorteras och arbetas in i den handlingsplan kommunen skapat ihop med näringslivet. Målet med den är att åstadkomma ett gott företagsklimat.

Förväntningarna var inte ensidiga. Företagarna tycker också att de behöver ökad förståelse för vad handläggning egentligen innebär och mer kunskap om de regelverk de möter när de vill förverkliga sina planer.

Läs mer om Stora Mötesdagen här.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-05-25