Marknadsföringen av Nyköping fortsätter

Arbetet med att utveckla viktiga områden inom marknadsföringen av Nyköping fortsätter. Några områden som särskilt nämns är att rekrytera nya medarbetare och företag samt att stödja besöksnäringen.

Med ett uthålligt arbete har Nyköping lyckats sätta ett platsvarumärke som ger oss en unik position i landet.

- Vi har investerat en hel del i detta varumärke som härstammar från 2005. Samtidigt har det varit en investering som nu ger fördelar för många andra aspekter än att endast locka nya medborgare att bosätta sig i Nyköpings kommun. Denna investering ska vi därför vårda och fortsätta utveckla, fortsätter Urban Granström.

Arbetet med marknadsföringen av Nyköpings kommun kommer att sätta fokus på rekrytering av nya medarbetare och företag samt att stödja besöksnäringen.

Jobba i Nyköping

Det är angeläget att utveckla kommunens arbete med att rekrytera nya medarbetare i en allt hårdare konkurrens med andra kommuner. Under 2017 antog KS en kompetensförsörjningsplan, detta för att ge tjänstemannaorganisationen i uppdrag att satsa mer systematiskt och samlat kring personalrekrytering.

Företag i Nyköping

Just nu går det bra för Nyköpings näringsliv. Det märks genom det stora intresse som finns att etablera verksamheter i våra olika företagsområden. Med en växande befolkning behövs allt fler lokala arbetsplatser. Därför är det angeläget att utveckla just rekrytering av nya företag till Nyköping.

Arbetet med att visa upp Nyköpings framtidsbilder kommer att fortsätta för att beskriva och berätta om Nyköpings planer på kort och lite längre sikt både för kommuninvånare och eventuella exploatörer och inflyttare.

Besöka Nyköping

Besöksnäringen i Nyköping är i relation till kommunens läge och storlek ovanligt stark. Orsaker till detta är flera. Förutom att Nyköping är en intressant plats att besöka för inhemska besökare, så ger Skavsta en unik möjlighet att locka hit internationella besökare. Nyköping satsar extra på besöksnäringen för att den ger viktiga arbetstillfällen lokalt och samtidigt breddar utbudet av tjänster som är till nytta för alla Nyköpingsbor, som exempelvis restauranger och butiker.

Under 2018 kommer dessa tre områden att utvecklas. Bo-kampanjen fortsätter dels i tunnelbanan, dels med fokus på de delar som är webbaserade.

- Kampanjen i tunnelbanan med de välkända bilderna är basfundamentet i marknadsföringen av Nyköping och lika viktig för arbetet med att rekrytera medarbetare och företag och stötta besöksnäringen som för Bo-kampanjen i sin helhet. Basen i kampanjen kommer därför inte att ändras under 2018, säger Urban Granström.

En ny upphandling av konsulttjänster inom marknadsföring och varumärkesarbete inför 2019 påbörjas under senvåren.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-02-13
Sidansvarig: Anna Malm