Statligt stöd främjar bygglusten och tillväxten – Nyköping får mer stöd än tidigare

Boverket flyttar upp flera kommuner från en lägre till en högre stödnivå i investeringsstödet för att bygga hyresbostäder och bostäder för studenter. 

Boverket har funnit 34 kommuner som haft hög och varaktig befolkningstillväxt under de senaste tre till fem åren med minst fem procent. De flyttas nu upp i den region som har stödnivån 5 800 kr/kvm boarea. Det innebär att dessa kommuner får cirka 20 procent mer i stöd än tidigare. Boverkets beslut gäller retroaktivt från 1 januari 2018. Nyköpings kommun ingår i de 34 kommuner som får ökat stöd.

I budgeten för 2018 har regeringen avsatt 3,2 miljarder kronor och 3,2 miljarder årligen för 2019–2020. 

- Detta statliga stöd främjar bygglusten och på så sätt tillväxten. Det är välkommet i arbetet med att skapa en bra bostadsmarknad inom Nyköpings kommun, säger Anna Selander, Samhällsbyggnadschef.

Dessutom har en påbyggnadsbonus införts som innebär att den som bygger nya hyresbostäder och studentbostäder genom att utöka antalet våningsplan i en befintlig byggnad kan få en bonus utöver grundstödet.

Läs mer om det statliga stödet på Boverket.se

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-08-16
Sidansvarig: Robert Karlsson