Smidigare cykelparkering tack vare ny kampanj

Sedan några veckor tillbaka pryds gatan utanför galleria Axet på Västra Storgatan av klisterlappar och skyltar. Förhoppningen är att få fler att parkera cykeln på Bagaregatan.

– Skyltar på cykelställen och pilar i marken ska hänvisa cyklister från galleria Axet till de mindre belastade cykelställen på Bagaregatan, berättar Andrija Ilic som är trafikplanerare i kommunen och arbetar med ”Knuffa resan rätt”. 

 

En vanlig syn på Västra Storgatan, överfulla cykelställ och trångt att ta sig förbi.

De överfulla cykelställen är tyvärr en vanlig syn på Västra Storgatan. 

"Knuffa resan rätt" är ett EU-projekt där Nyköpings kommun deltar. I höstas pågick pilotprojektet med cykelvägvisning och röda ”bajks” på ett stråk mellan Nyköpings högstadium och centrum.

Metoden som är i fokus för ”Knuffa resan rätt” kallas ”nudging”, den ska skapa beteendeförändringar genom olika åtgärder. ”Nudging” (från engelskans nudge) eller ”knuff”, innebär att det ska vara enkelt att göra rätt och att små förändringar i den fysiska miljön kan skapa nya beteenden.

I detta pilotprojekt är alltså förhoppningen är att få till en beteendeförändring hos cyklisterna. 

– Vi utgick från ett välkänt problem med överfulla cykelparkeringar utanför Axets entré och funderade hur vi skulle få fler att använda cykelställen precis runt hörnet.  Det här är också ett sätt att lyfta cykeln som transportmedel och visa att alternativa parkeringsmöjligheter redan finns, berättar Andrija.

Innan materialet sattes upp räknade man antalet cyklar som stod parkerade utanför gallerian, men även på Bagaregatan. Nya mätningar kommer nu att genomföras för att se om kampanjen lyckats och ”knuffen” fungerat.

Förhoppningsvis "knuffas" fler cyklister till att välja mindre populära cykelställ.

Förhoppningsvis "knuffas" fler cyklister till att välja mindre populära cykelställ. 

– Vi kommer att plocka ner allt material veckan efter midsommar, men visar det sig att vi fått stor effekt så kan man mycket väl tänka sig att skyltarna kommer tillbaka, avslutar Andrija.  

Fakta: Knuffa resan rätt (KRR)

  • Är ett EU-projekt som pågår mellan 2016 och 2018 med finansiering från strukturfonderna (ERUF-ÖMS). Projektet syftar till att testa och utvärdera nudgingmetoder i kommunerna Eskilstuna, Örebro, Uppsala, Västerås och Nyköping. 
  • Transportstrategin för Nyköpings tätort och Skavsta syftar till att ställa om transportsystemet i staden med följande prioritetsordning: gång, cykel, kollektivtrafik och bil, aktivt arbete enligt fyrstegsprincipen. Cykelvägvisningsprojektet går hand i hand med strategin. 
  • Läs mer om projektet här: http://nykoping.se/knuffaresan

Knuffa resan rätt är ett EU-finansierat projekt.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-06-18
Sidansvarig: Malin Brunelius