Skärpta hyresregler för kommunens lokaler

Reglerna för att hyra kommunens lokaler har skärpts. Syftet är att säkra att de används till aktiviteter - eller av organisationer, som grundas i demokratiska värderingar, jämställdhet, mångfald och integration.

I början av december sade kommunen upp hyresavtalet med den person som hyrt gymnastiksalen i Vrena för "fysträning", efter att det visat sig att lokalen använts av en grupp med anknytning till en nazistisk organisation.

Efter det har skärpta hyresregler beslutats av Kultur- och fritidsnämnden.

Axplock ur de nya reglerna för att hyra kommunens lokaler

  • Nyköpings kommun hyr inte ut till någon förening eller enskild om uthyrningen kan befaras medföra störning av ordning eller innebära förekomst av olaglig verksamhet.
  • Det är inte tillåtet att hålla möten/aktiviteter som tar avstånd från eller motverkar demokratiska värderingar eller som i övrigt strider mot kommunens policy i principiella frågor som bygger på delaktighet, jämställdhet, mångfald och integration.
  • Hyresavtalet upphör att gälla om Nyköpings kommun får vetskap om att hyrestagaren bryter mot dessa regler eller om hyresgästens verksamhet bryter mot gällande lagstiftning. Det utgår inget skadestånd till hyrestagaren för eventuella förluster.

Samma organisation med nazistiska anknytningar, har nu använt lokalen i Vrena igen, med en ny person som tecknat hyresavtal med kommunen. Hyresavtalet sägs upp med de skärpta hyresreglerna som grund.

- Vi tillämpar de nya reglerna och säger upp hyresavtalet med omedelbar verkan. Enligt våra riktlinjer ska kommunen inte hyra ut till några personer eller verksamheter som representerar odemokratiska rörelser, säger Stig Ekström, chef för Nyköpings Arenor.

Kontakt vid frågor

Stig Ekström
Chef Nyköpings Arenor
Nyköpings kommun
Tfn 0155-45 76 79

Carina Wallin
Ordförande i Kultur- och fritidsnämnden
Nyköpings kommun
Tfn 0155-24 89 83

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-02-20
Sidansvarig: Anna Malm