Skärpt eldningsförbud från 18 juli kl 13

Från och med idag 18 juli kl 13 skärper Sörmlandskustens Räddningstjänst eldningsförbudet mot hantering av öppen låga i kommunerna Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta. Det innebär restriktioner för grillning på iordningsställda grillplatser, användning av engångsgrillar och andra grillar i naturen.

Skärpningen av eldningsförbudet gäller från och med 18 juli 2018 klockan 13.00 innebär förbud mot hantering av öppen låga.

Förbudet omfattar:


• Eldning på egen tomt och i naturen
• Grillning i ordningsställda grillplatser
• Användning av engångsgrillar, trädgårdsgrillar, gasolgrillar, spritkök etc. i naturen

Det är tillåtet att grilla på egen tomt i trädgårdsgrill eller iordningsställd grillplats. Egen tomt innefattar även gård till hyres- eller bostadsrätt samt kolonilott. Trädgårdsgrill bör placeras på ett obrännbart underlag. Säkerställ att det inte finns något brännbart material i nära anslutning till grillningen. Ha alltid släckutrustning i närheten när du grillar och släck ordentligt med vatten efteråt.

Räddningstjänsten avråder även från gnistbildande arbete i skog och mark med hänsyn till antändningsrisken.

Den som använder öppen eld eller utför gnistbildande arbeten är alltid ansvarig för eventuella konsekvenser.


Här kan du ta del av beslutet.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-07-18