Projekt för kulturskapande på Svalstaskolan

Idag har Svalstaskolan gästats av Klas Möllberg och hans karaktär Banarne. Besöket är en del av skolans nystartade arbete med Skapande skola, ett bidragsprojekt med syfte att inspirera barn och elever till kulturintresse.

Alla skolans 250 elever i årskurs F-6 är involverade i Skapande skola. Syftet  är att de ska känna glädje, delaktighet och lära sig mer om kultur. Det hela började med att idrottsläraren Jenny Kindbom och förskolläraren Rose-Marie Battaroff ansökte och fick ekonomiskt bidrag från Kulturrådet i maj 2017. Idag tog projektet fart med sång och musik när barnens favorit Banarne kom på besök.

Skapande skola - meningfullt och kreativt

Barn och elever har deltagit i förberedelserna inför besöket med att bland annat dekorera scenen med palmer de själva gjort. Inför Banarnes framträdande hade några barn ansiktsmålningar och kostymer i form av olika djur för att hylla temat för dagen- djungeln. Att startskottet för skolans arbete med Skapande skola blev en succé, är det ingen tvekan om. Alla sjöng med i välkända sånger och dansade tillsammans. Rose – Marie Battaroff är nöjd med dagens aktiviteter.

- Det var fantastiskt! Det är så roligt att se hur eleverna uppskattade dagen, säger hon. Det är det här vi vill arbeta för genom Skapande skola – det ska vara meningsfullt för eleverna och de är delaktiga hela vägen. Vi utvecklar det som står i läroplanen för kulturskapande, och på det här sättet blir det lite mer kraftfullt och kul.


Klas Möllberg,Banarne, på scen under dagens besök i Svalstaskolan.

Kulturellt skapande i teori och praktik

Under utvalda veckor på vårterminen kommer elever och lärare att arbeta med Skapande skola på Svalstaskolan. Eleverna lär sig då om olika kulturämnen och får även möjlighet att inspireras genom möten med framstående kulturaktörer. Inför varje möte studerar eleverna det som besöket ska handla om och får själva prova på att skapa. Det kan handla om musik, teater, konst eller hur man skriver en bok.

- Vi är väldigt stolta över vår skola och allt som eleverna åstadkommer, säger Jenny Kindbom.  Alla samarbetar och stöttar projektet. Eleverna tycker att det ska bli roligt att få arbeta mer med kultur. De får möjlighet att skapa med alla sina sinnen samtidigt som de lär sig att samarbeta. 


Musikläraren Irene, Jenny, Klas och Rose-Marie efter dagens show.

Under våren kommer fler aktiviteter med kulturakörer att genomföras. Programmet innehåller bland annat eurytmicdans, författarbesök och serietecknande med Lasse Åberg. 

Om Skapande skola

Skapande skola är ett statsbidrag som sedan 2008 årligen fördelas ut av Kulturrådet. Bidraget går till grundskolans årskurs F-9, förberedelseklass och särskola. Syftet är att på olika sätt stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Genom Skapande skola ska barn och elever få inspiration och tillgång till de uttrycksformer som kulturen har, och därigenom  få möjlighet till eget skapande. 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-02-08
Sidansvarig: Marie Strömqvist