Samråd för Nöthagen – plats för 1300 bostäder

1300 lägenheter, förskola och skola, plats för kontor, butiker, caféer och restauranger samt torg - det är planerna för Nöthagenområdet, idag ett industriområde strax nordväst om platsen för Nyköpings resecentrum. 

17 september 2018 finns det möjlighet att ta del av förslag och skisser samt att ställa frågor till kommunens tjänstemän och medarbetare vid Samhällsbyggnadsbolaget.

Strax intill den västra passagen under järnvägen på Nyköpings framtida resecentrum, där Norra Bangårdsgatan svänger, börjar det nya bostadsområdet. Här blir det en öppen torgyta som leder fram till västra passagens trappor. Alléer leder in i bostadsområdet. (Illustration: Samhällsbyggnadsbolaget)

Nyköping växer och nu är det dags för nästa område att omvandlas och utvecklas och ge plats för bostäder, förskola och skola, caféer, restauranger, kontor och verksamheter istället för industri.

Slakthuset bevaras och en park skapas

Samhällsbyggnadsbolaget köpte fastigheten Raspen 1, 2 och 3 för några år sedan med planerna att bygga bostäder men också att förvalta flera av de byggnader som finns i området, till exempel Slakthuset. De vill också skapa en park och flera mötesplatser samt plats för förskola och skola. Den historiska förankringen har fått stor plats i planerna för området. Kulturmiljön ska säkerställas och man vill skapa en unik mix av gammalt och nytt. Hållbar stadsutveckling, lummiga och lugna bostadsgårdar samt en blandning av funktioner i området ska framkalla en hemkänsla.

Informationsmöte 17 september kl 18:00-20:00

Detaljplanearbetet har pågått en längre tid och nu är det snart dags för samrådprocessen med utställning och möjlighet att tycka till. Politikerna i Bygg- och tekniknämnden förväntas fatta beslut om samrådsperiod 5 september till 5 oktober 2018 på sitt nämndmöte 28 augusti.

17 september kl 18:00-20:00 finns det möjlighet att ställa frågor till tjänstemän i Nyköpings kommun samt medarbetare på Samhällsbyggnadsbolaget och deras konsulter vid ett informationsmöte på restaurang Wedspisen i Nöthagenområdet. Då visas också ett antal illustrationer som beskriver området.

Samtliga handlingar som rör samrådet publiceras på detaljplanesidan 5 september då samrådet startar. 

Bostäder byggs av Samhällsbyggnadsbolaget tillsammans med HSB

800 av de 1300 planerade lägenheterna bygger Samhällsbyggnadsbolaget tillsammans med HSB.

- Det är väldigt positivt för Nyköpings utveckling att Samhällsbyggnadsbolaget tillsammans med HSB vill utveckla området, säger Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande i Nyköpings kommun. De har spännande idéer om hur staden ska växa och utvecklas som stämmer väl överens med kommunens. Närheten till vårt framtida resecentrum bidrar förstås till att SBB och HSB vill investera i Nyköping.

Flera företag i området har redan flyttat

Idag består Nöthagen till största del av olika verksamheter som företag, industri och kontor med mera. Inom de närmsta åren ska området omvandlas till en ny stadsdel med levande kvarter. Områdets placering, strax intill platsen för Nyköpings resecentrum, är sedan länge utpekat som bostadsområde i Nyköpings kommuns fördjupade översiktsplan.
Läs mer om hur Nyköping växer 
Läs mer om Nyköpings resecentrum

Nöthagen sträcker sig från Norra Bangårdsgatan till motorvägen, mellan järnvägen och Blommenhovsvägen. Istället för industri blir det här en plats för bland annat bostäder, förskolor och skola, kontor, butiker, caféer och restauranger. Slakthuset blir kvar tillsammans med ett antal historiska byggnader. (Illustration: Samhällsbyggnadsbolaget)

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-08-21
Sidansvarig: Annica Nilsson