Stigtomta reningsverk ska byggas om

Avloppsreningsverket i Stigtomta är byggt på 60-talet och i behov av upprustning. Ombyggnationen ska minska utsläppen till närbelägna sjöar och minska risken för dåligt lukt. Planen för ombyggnationen är ute på samråd fram till den 21 april 2018.

Ombyggnationen ska ge en bättre reningsgrad så att utsläppen till närbelägna sjöar minskar. Risken för dålig lukt minskar också i och med att en ny behandling av slam införs.

- Det blir en stor förbättring för miljön när vi kan minska de så kallade närsalterna med upp till 50 procent, säger Anders Jäger, driftchef på Tekniska divisionen, Nyköpings kommun.

Totalt kommer syreförbrukande ämnen att minska med cirka 50 procent, fosfor med cirka 20 procent och kväve med cirka 40 procent.

Renar även avloppsvatten från Vrena

Det nya reningsverket kommer att dimensioneras för att kunna ta emot avloppsvatten även från Vrena. Avloppsreningsverket i Vrena läggs ner och byggs om till en pumpstation. Den befintliga byggnaden i Stigtomta rivs. Bassängerna behålls men kommer att få en ny överbyggnad.
En ny slambehandling kommer att anordnas så att slamtorkbädden kan tas bort. Den kommer även att tas bort i Vrena. Det gör att risken för dålig lukt minskar.

Ombyggnadsplan på samråd till den 21 april

Ombyggnationen är ute på samråd fram till den 21 april 2018. Hela planen finns att läsa i Tekniska Divisionen, Tillverkarvägen 2 eller på nykoping.se/stigtomtareningsverk

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-04-11