Rekorddeltagande när näringslivsstrategin presenterades

Intresset för företagslunchen var mycket stort när näringslivsstrategin och handlingsplanen presenterades av de parter som arbetat fram dem. Grand fylldes till sista stol för många ville också lyssna till framtidsspanaren Per Schlingmann. 

Här kan du läsa mer om det nya arbetssättet bakom arbetet med näringslivsstrategin. Det innebär i korthet att det finns samsyn om att alla måste dra åt samma håll för att nå resultat genom att skapa en gemensam handlingsplan och vara överens om åtgärderna.

Här hittar du också bilder från företagslunchen den 7 september då handlingsplanen presenterades.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-02-09