Raoul Wallenbergs minnesmärke i Nyköping

Den 27 augusti hedras minnet av Raoul Wallenberg som räddade livet på tiotusentals judar under andra världskriget. Denna dag präglas av både hopp och eftertanke och ska uppmuntra till arbete för civilkurage, tolerans och alla människors lika värde samt mot främlingsfientlighet och rasism. 

Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage, Raoul Wallenbergs dag, instiftades den 27 januari 2002 på Förintelsens minnesdag och firas den 27 augusti då det är Raouls namnsdag. 

I Nyköpings kommun pågår det dagligen beundransvärda insatser för att uppmärksamma och utbilda inom mänskliga rättigheter, tolerans, förutsättningar för demokrati och samexistens. Bland annat i kommunens satsning, Toleransprojektet, som handlar om att få unga människor att hitta sin roll och identitet i ett positivt socialt sammanhang. Och på Nyköpings gymnasium har lärare och elever under många år arbetat med förintelsens olika aspekter. Genom resor, studier, utställningar, föreläsningar och filmer har eleverna arbetat med förintelsen. Arbetet leder till att de ständigt aktuella frågorna om folkmord, mänskliga rättigheter, människovärde, rasism och främlingsfientlighet uppmärksammas.

Minnesmärke i Nyköping

Ingen svensk har fått så många skolor, gator och parker uppkallade efter sig som Raoul Wallenberg. Det finns Raoul Wallenberg-monument över hela världen. Han har blivit hedersmedborgare i USA, Kanada, Australien och Israel. Raoul Wallenbergs storhet visas av att han är den andre efter Winston Churchill som blivit hedersmedborgare i USA. Och även i Nyköping finns en plats namngiven efter Raoul Wallenberg. 

Namnberedningen i Nyköpings kommun arbetade en tid med ett förslag att uppmärksamma Raoul Wallenberg för de insatser som gjordes under andra världskriget slutskede när han tillsammans med sina medhjälpare, Per Anger och Valdemar Langlet, räddade tiotusentals människor i Ungern undan förintelsen. Namnberedningen kom fram till att det var mest intressant att namnge en plats med någon form av anknytning till Raoul Wallenberg och hans arbete. Och det är tack vare Nyköpings gymnasiums arbete med förintelsen som Bygg- och tekniknämnden beslutade att den blivande entrégården vid Nya gymnasieskolan på Gripenområdet ska heta ”Raoul Wallenbergs plats”.

Raoul Wallenbergs torg, Nyköpings gymnasium

Fredag 31 augusti när skolan har sin officiella invigning för politiker, inbjuden press, personal och elever kommer även Raoul Wallenbergs plats att invigas.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-08-24
Sidansvarig: Annika Broman