Ostlänken byggs för 250 km/h

Trafikverket har beslutat om hastigheten 250 km/h för Ostlänken. Ett beslut som gör att arbetet nu kan öka takten.

Nu har Trafikverket bestämt att hastigheten på Ostlänken blir 250 km/h. När regeringen i somras fattade beslut om Nationella planen för transportsystemet 2018-2029 fanns ingen fastslagen hastighet för sträckorna mellan Stockholm och Malmö respektive Göteborg. Ostlänken har kommit längst i planeringen och för att hålla tidplanen har Trafikverket nu tagit beslut om hastigheterna, eftersom det är en av de viktiga förutsättningarna för den fortsatta arbetet och projekteringen på sträckan.

- Bra att beslut nu har kommit om hastigheten för Ostlänken och att vi nu kan komma vidare för att färdigställa Ostlänken så snart som möjligt, säger Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande i Nyköpings kommun. Beslutet skapar goda förutsättningar för att fortsätta den utveckling som sker i regionen och försätta stärka och utveckla den regionala tågtrafiken.

Regionaltågen kör i 250 km/h

De regionaltåg som kommer att trafikera Nyköpings resecentrum och Skavsta resecentrum har hela tiden planerats att köra i 250 km/h vilket gör att beslutet inte påverkar vår egen trafikering eller restider. Den framtida restiden på 40 minuter till Stockholm och 20 minuter till Norrköping från Nyköping ändras därför inte.

Dragningen av Ostlänken ska ske inom den korridor som regeringen beslutat i tillåtlighetsprövningen. Även sträckan Göteborg-Borås dimensioneras för inriktningshastigheten 250 km/h. Sträckan Lund-Hässleholm kommer däremot att dimensioneras för 320 km/h eftersom den sträckan erbjuder bättre förutsättningar för högre hastigheter än Ostlänken och Göteborg-Borås.

Restider med 250 km/h

För Stockholm-Göteborg blir restiden ungefär 2 timmar och 8 minuter (2 timmar med 320 km/h)
För Stockholm-Malmö blir restiden ungefär 2 timmar och 36 minuter (2 timmar och 30 minuter med 320 km/h)

Läs mer på Trafikverkets webbplats.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-10-10
Sidansvarig: Annica Nilsson