Område vid Örstigsnäs avverkas

Ett 10 hektar stort område som i dag består av granskog kommer att avverkas vid Örstigsnäs i augusti för att ge plats åt lövträd.

Granskogen har inte så höga naturvärden, den är avverkningsmogen och ska ersättas av lövträd i nästa generation. Att området ska bestå av just lövträd i framtiden passar väldigt bra med de naturvärden som finns i det omkringliggande området, till exempel Linuddens naturreservat och Jungfruvassen som är ett Natura 2000-område.

Skogsområde i Örstigsnäs som ska avverkas

Området inom den röda, streckade linjen ska avverkas.

Träden blåser omkull

Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och flera naturvårdsorganisationer är positivt inställda till avverkningen, som görs av flera orsaker.

– Området är gammal åkermark och består av ren granskog i dag. Vi avverkar för att träden har börjat blåsa omkull. I och med avverkningen kommer förändringen på den här platsen bli stor. Inga granar kommer att lämnas kvar utan det blir ett ganska stort hygge, berättar Hans Welff som är markförvaltare i Nyköpings kommun. 

Skadedjur ska undvikas

Avverkningen, som startar vecka 33, är ett sätt att undvika vindfällen som kan hysa stora mängder skadeinsekter. Har vinden väl fått tag i högvuxen granskog på åkermark blir vindfällena bara fler och fler.

Redan i dag är det nära gränsen för att klara den så kallade skogshygienen, som är ett lagkrav, på max 5 kubikmeter ved/hektar yngelmaterial för skadeinsekter. En ny ridled kommer att skapas i omkringliggande skogar vid Örstigsnäs Gård och boende i områdena intill har informerats.

Sörmlandsleden påverkas tillfälligt

Avverkning som sker när det är torrt i marken skapar mindre och färre körskador i marken. När skogsmaskinerna och virkesbilarna är igång uppmanas allmänheten att hålla säkerhetsavstånd och inte vistas inom avverkningsområdet.

Sörmlandsleden, som löper intill området, kommer att få en annan sträckning tillfälligt. Skyltar och markeringar hänvisar vandrare att gå närmare vattnet under avverkningstiden. Eftersom virkesbilar och avverkningsmaskiner kommer att trafikera vägen ut mot Örstigsnäs intensivt under en period skapas fler mötesplatser längs vägen.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-08-13
Sidansvarig: Annika Hedberg