Om behandling av dina personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i hela EU från och med 25 maj 2018. Så här arbetar vi i Nyköpings kommun för att skydda dina personuppgifter.

Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation) ersätter den tidigare svenska personuppgiftslagen PuL. Dataskyddsförordningens syfte är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Nyköpings kommun behandlar personuppgifter för att lösa ärenden och ge service

En kommun behandlar personuppgifter på grund av flera anledningar. Det kan vara för att medborgare eller företag har gett sitt samtycke, till exempel vill man få information från kommunen. Det kan också behövas på grund av myndighetsutövning, till exempel när någon söker bygglov eller förskoleplats. Det kan även vara för att vi ska kunna uppfylla olika avtal och leverera tjänster, som vatten eller avfallshantering.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person som är i livet, till exempel namn, personnummer, foto, hälsotillstånd med mera.

Dina rättigheter

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de personuppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina personuppgifter. Här hittar du mer information om hur vi behandlar personuppgifter och hur du gör för att begära registerutdrag. 

Utlämning av personuppgifter

Offentlighetsprincipen råder även fast GDPR träder i kraft. Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten får ta del av offentliga handlingar hos myndigheterna. Detta medför att vissa uppgifter om dig kan bli tillgängliga för andra. Undantaget är känsliga uppgifter som kan sekretessbeläggas och då inte får lämnas ut till allmänheten.

Nämnderna ansvarar för personuppgifterna, men hanteras av tjänstemännen

Kommunens politiska organ (exempelvis nämnderna) är - var och en för sin egen verksamhet - ansvariga för att personuppgifterna behandlas enligt gällande lagstiftning. Själva hanteringen av personuppgifterna görs dock av tjänstemän på de avdelningar som lyder under de politiska organen.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-05-24
Sidansvarig: Henrik Forslund