Nytt skyltsystem bra för bilparkerare

Förprojektering pågår nu för att införa ett parkeringsledningssystem i Nyköpings innerstad. Behovet är stort eftersom staden växer och besökare behöver hjälp med att hitta lediga p-platser. Det finns betydligt fler än många tror.

Ett digitalt parkeringsledningssystem i Nyköpings centrum kommer att underlätta mycket för bilisterna.

För Purple Flag-gruppen är ett parkeringssystem en viktig åtgärd i arbetet med att skapa ett attraktivt och tryggt centrum. Det nya pl-ledningssystemet med digitala skyltar som visar var lediga p-platser finns, kommer att bli en stor hjälp för besökare och invånare i staden.De digitala skyltarna kommer att placeras på väl synliga platser nära lediga p-platser. Sådana skyltar finns ofta i större städer för att underlätta trafikflöden.

Tre platser har utpekats i arbetet. Teaterparken för dem som kommer från Västra infarten, Brunnsgatan (garaget) för dem som kommer från trafikplats Hållet och Östertull för dem från Östra infarten. Tekniska divisionen överväger att döpa om dessa parkeringsplatser till P-centrum Öster, P-centrum garaget och P-centrum Väster.

Syftet med att skapa ett parkeringsledningssystem är att minska det som kallas för söktrafik, det vill säga bilister som åker runt och letar efter lediga p-platser. Det ska vara smidigt att hitta en parkeringsplats när man kommer från E4:an eller från kommunens övriga orter.

Projekteringen blir färdig i augusti eller september. Investeringskostnaden för ett genomförande blir närmare 1,5 miljoner inklusive projekteringskostnaden.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-06-20