Nytt medborgarlöfte för ett tryggt Brandkärr

Medborgarlöftet är en del av polisens och kommunens långsiktiga arbete med att förebygga brott och skapa trygghet. Under hela 2018, liksom 2017, fortsätter kommunen och polisen att jobba med aktiviteter för ett tryggt Brandkärr. Bland annat ska trygghetsvandringar, föräldrastödsutbildningar och insatser för att minska användandet och förekomsten av narkotika göras.

Medborgarlöftet utgår från medborgarnas åsikter och den lokala lägesbilden, vilken tagits fram genom medborgardialoger, trygghetsmätningar samt den interna kunskap som finns inom polisen och kommunen. Den lokala lägesbilden har tydligt visat att många medborgare i Brandkärr upplever en högre känsla av otrygghet. Då boende- och utemiljön utgör viktiga faktorer i känslan av trygghet har även de största fastighetsägarna i området, HSB, Nyköpingshem och Victoria Park, involverats i arbetet med medborgarlöftet.

Boende i Brandkärr har en högre känsla av otrygghet

Polisens trygghetsmätning, som gjordes i slutet av 2017, visar att den upplevda tryggheten ligger kvar på ungefär samma nivåer som tidigare år. Det som sticker ut i Nyköpings kommun är att de boende i Brandkärr har en högre känsla av otrygghet.
- Otryggheten påverkas enligt mätningen av nedskräpning, skadegörelse, missbrukande personer i området samt folk som bråkar, slåss och stör ordningen utomhus. Det ska dock påpekas att man inte anser sig vara mer utsatt för brott eller mer orolig att utsättas för brott i Brandkärr än i övriga kommunen, säger kommunpolis Mattias Hedström.

Medborgarlöfte 2018

För att svara upp mot detta förnyar polisen och kommunen tillsammans med HSB, Nyköpingshem och Victoria Park medborgarlöftet och lovar att:

 • polisen ska genomföra trafikkontroller med inriktning på nykterhet, hastighet och beteenden.
 • Nyköpings kommun vid behov genomför säkerhetshöjande och trygghetsskapande åtgärder av trafikmiljön.
 • polisen, Nyköpings kommun, HSB, Nyköpingshem och Victoria Park tillsammans ska genomföra trygghetsvandringar i Brandkärrsområdet för att identifiera brister som kan skapa risker och otrygghet, i syfte att åtgärda dessa.
 • polisen, Nyköpings kommun, HSB, Nyköpingshem och Victoria Park underlättar för boende i Brandkärr att starta Grannsamverkan.
 • Nyköpings kommun genomför föräldrastödsutbildning i studiecirkelform för att stärka föräldrar i sin föräldraroll.
 • polisen och Nyköpings kommun genomför insatser för att minska användandet och förekomsten av narkotika.
 • polisen och Nyköpings kommun bjuder in medborgarna till ett öppet samtalsforum en gång i månaden.
 • polisen ska vara närvarande i Brandkärr genom bland annat fotpatrullering i området.

Läs mer om medborgarlöftet.

Resultat från arbetet 2017

Medborgarlöftet 2017 handlade också om att förebygga brott och öka känslan av trygghet i Brandkärr. Polisen och kommunen arbetade tillsammans med HSB, Nyköpingshem och Victoria Park med en rad aktiviteter. Här är resultatet av dem:

 • Polisen har genomfört 43 trafikkontroller i Brandkärr under året. I kontrollerna upptäcktes 7 personer som misstänkts för alkoholrattfylleri och 7 personer som misstänkts för drograttfylleri.
 • Polisen och kommunen har tillsammans med HSB, Nyköpingshem och Victoria Park genomfört två trygghetsvandringar i Brandkärr. Trygghetsvandringar ger en bra översikt över den fysiska miljön. Belysningen runt skolan och förskolorna har förstärkts, klotter har sanerats samt träd och buskar i dungar har gallrats.
 • Under året har fyra informationsmöten om Grannsamverkan hållits hos kommunen. Vid ytterligare ett tillfälle genomfördes en informationsinsats om Grannsamverkan i samband med invigningen av Nyköpingshems invigning av ett torg i Brandkärr. I området finns nu 7 grannsamverkansområden i form av trappsamverkan.
 • Kommunens översyn av fritidsgårdverksamheten har resulterat i att styrdokument för fritidsgårdsverksamheten ska tas fram. Underlag för beslut om kommunalt driven fritidsgård i centrala Nyköping presenteras under våren 2018.
 • Kommunen har i samarbete med Studiefrämjandet genomfört föräldrastödsutbildningen Älskade barn. Älskade barn är ett studiematerial för föräldrar i nytt land – om barns utveckling, barns rättigheter, kulturfrågor och inte minst hur det är att leva som familj i Sverige.
 • Polisens insatser mot narkotika har resulterat i 38 anmälningar om eget bruk av narkotika, 25 anmälningar om innehav av narkotika samt 6 anmälningar om överlåtelse av narkotika. Kommunens ungdomsstödjare arbetar kontinuerligt med förebyggande insatser mot narkotika i form av informationsinsatser i skolorna samt fältarbete i utomhusmiljö vid specifika kvällar och helger. En föräldrautbildning om cannabis har arrangerats i Brandkärr.
 • Medborgarna har under året kunnat kommunicera och ventilera sina synpunkter till polisen och kommunen genom respektive organisations hemsidor, Facebook, Instagram, telefon samt vid de dagliga mötena i lokalsamhället. Medborgarna har även kunnat lämna förslag, beröm och klagomål till kommunen genom "Synpunkten" på kommunens webbplats.
Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-03-07
Sidansvarig: Helena Vesterlund