Nya vårdboenden skapar 40 nya jobb

Mo Gård, en nonprofit-drivande stiftelse med verksamhet till personer med funktionsnedsättningar, har valt Nyköping för sin fortsatta expansion av nya LSS-boenden. Två nya LSS-boenden etableras här. Den första gruppbostaden byggs av bolaget Maison Forte vid de gamla växthusen i Marieberg och blir inflyttningsklar under 2019. Den andra står klar 2020.

Mo Gård har gruppbostäder över hela landet och väljer nu Nyköping för två nya placeringar. Bild från verksamheten i Norrköping. Foto: Chrelle/Mo Gård

Mo Gård har under en tid sökt efter placeringar för fem nya gruppbostäder. Två av dessa gruppboenden placeras i Nyköping. Dels vid Marieberg, dels vid kvarteret Koggen. 

Många nya jobb skapas

Etableringen i Nyköping skapar på sikt ca 100 nya arbetstillfällen och i den här första fasen med två boenden skapas 40 arbetstillfällen. Till år 2022 finns planer på att starta ytterligare 2-3 nya boenden i Nyköping. Verksamheten som har stort fokus på kommunikation, vänder sig till personer med syn-/hörselnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning.

- Vi har tittat på flera möjliga placeringar och nu beslutat oss för Nyköping inför vår fortsatta satsning. Det är en attraktiv kommun i tillväxt med ett bra läge i förhållande till våra kunder, Vi räknar med goda möjligheter att hitta rätt kompetens till våra verksamheter i regionen och jobbar även med omfattande interna utbildningsprogram, säger Peter Rinman, VD på Mo Gård Fastighet.

Verksamheten inriktas på stöd till personer med kommunikations- och funktionsnedsättningshandikapp, bland annat dövblinda.Tjänsterna handlar om stöd och service, behandling, utbildning och kunskapsstöd.

Drivs utan vinstkrav

Mo Gård har varit verksamt sedan 1947. Verksamheten ägs och drivs nu som en stiftelse utan vinstkrav där eventuell vinst återinvesteras i verksamhet och utveckling. Den delar också ut anslag till forskning och utveckling som är relaterad till sin målgrupp.

Kommunstyrelsens ordförande Urban Granström är mycket glad åt beslutet.

- Det är mycket glädjande med en etablering som ger förutsättningar för personer med stöd- och omsorgsbehov att få sina behov tillgodosedda och som på sikt leder till fler arbetstillfällen i Nyköping, säger kommunstyrelsens ordförande Urban Granström. Dessutom bekräftar etableringen att Nyköping har ett mycket bra läge.

Välkomnar dem till Nyköping

Näringslivschef Maria Karlsson i Nyköping har under en tid haft många kontakter med verksamheterna angående etableringen och gläds åt att beslutet nu fattats.

- Vi är så glada att Mo Gård valt Nyköping och välkomnar dem hit. Vi lyckönskar också Maison Forte till uppdraget de fått att bygga gruppbostäderna, säger näringslivschef Maria Karlsson.

Maison Forte har de senaste åren satsat stort på bostadsbyggande i Nyköping och har även slutit ett avtal med Nyköpings kommun om ett särskilt boende för äldre och LSS på Brandholmen. Mer information om Mo Gård och Maison Forte hittar du via länkarna.

Mo Gård i korthet

  • Ett kunskaps- och tjänsteföretag inom området kommunikation/funktionsnedsättning
  • Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor
  • Ger stöd till ca 125 brukare från hela landet
  • Ca 100 av Sveriges kommuner är kunder, från Luleå i norr till Trelleborg i söder
  • Omsätter ca 300 Mkr och har ca 450 heltidsanställda
  • Mo Gård 70 år 2017
  • Stiftelseägd non-profit verksamhet
  • Huvudkontor i Finspång, Östergötland
Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-06-21