Nyplantering längs Lennings väg

Träden som för några år sedan planterades längs med Lennings väg kommer att bytas ut under november. Anledningen är att många av träden har stora skador och att de inte växer som förväntat.

Det rör sig om 80 stycken träd av sorten pelarkärrek som planterades i samband med byggnationen av en gång- och cykelväg mellan Alpha och fyrvägskorsningen vid Franciscusgården 2015. Flertalet av träden har skador i form av sprickor och död ved vid stambasen. Det gör att träden inte utvecklas som det var tänkt eller i värsta fall dör. 

Sprickor och död ved vid stammen

Bilden visar ett tydligt exempel på sprickor och död ved vid pelarkärrekens stambas.

Sorten har även visat sig ha en svagare grenuppbyggnad än förväntat. Den smalt pyramidformade kronan viker sig vid stark blåst. Detta utgör en trafikfara eftersom träden är planterade nära vägområdet.

- Det är väldigt tråkigt att behöva byta ut träden. Vi kommer att ersätta dem med en annan sort eftersom vi ser att pelarkärreken inte klarar det utsatta läget, säger Helena Göransson som är driftchef på kommunens Parkavdelning.

Lutande träd
Lutande träd utgör en potentiell trafikfara.

Träden kommer att ersättas med 40 stycken pyramidnaverlönn ”Green Column” av en större storlek.

- Sorten klarar vind och salt samt har även en god förmåga att stå emot snötyngd, säger Helena Göransson.

De pelarkärrekar som är friska kommer att omplanteras på mer skyddade platser.

Markarbetet görs som en garantiåtgärd av den entreprenör som utförde arbetena. 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-10-11
Sidansvarig: Malin Brunelius