Nyköpingsborna känner sig välinformerade

Nyköpings kommun undersöker regelbundet hur medborgarna uppfattar kommunens information och service. I år säger färre att de går in på kommunens webbsida, men fler känner sig välinformerade.

I årets undersökning säger åtta av tio att de har den information de önskar och behöver. Det är en ökning från den förra undersökningen, då sju av tio tyckte att informationen var tillräcklig. Åldersgruppen 18-39 skulle önska ännu mer kommuninformation. Kvinnor känner sig mer välinformerade än män i undersökningen.

Många vill tipsa om fin stad

De flesta medborgare, 87 procent, är nöjda med bemötandet i receptionen. Det är en förbättring mot förra undersökningen, då 79 procent var nöjda. Majoriteten av de tillfrågade kan också tänka sig att tipsa andra om att flytta till Nyköping. Hela 94 procent i åldersgruppen 30-39 år är positiva till att rekommendera en flytt hit. Främsta skälet är att Nyköping är en trevlig och vacker stad med nära till allt och med en koppling till havet.

77 procent, mot 81 procent i förra undersökningen, är positiva till kommunens marknadsföring av Nyköping som besöks- och bostadsort och 87 procent kan rekommendera till ett besök i Nyköping.

Färre besöker nykoping.se

57 procent av medborgarna har besökt hemsidan för att få information eller hjälp. Det är en klar sänkning från förra undersökningens 80 procent. Åldersgruppen 70+ är de som besöker nykoping.se minst och medan det är 87 procent av dem mellan 30-39 år som besöker webbplatsen.

Det är också färre som läser Nyköpings Tidning, NY, som distribueras med lokaltidningen Södermanlands Nyheter. 58 procent i år jämfört med 66 procent tidigare. Här ser vi att de äldre åldersgrupperna läser tidningen, medan de yngre, 18 – 19 år, knappt känner till den. 

Fler är nöjda med Facebooksidan

Däremot är 80 procent av dem som besöker kommunens Facebooksida ganska eller mycket nöjda med den. Det är en ökning från förra undersökningstillfället, då 62 procent var nöjda.

Resultaten ska analyseras vidare för att se hur Nyköpings kommun kan förbättra informationen till medborgarna och i vilka kanaler. PFM Research har sammanställt resultatet där 750 Nyköpingsbor svarat på frågor.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-05-28
Sidansvarig: Annika Hedberg