Nyköpings socialtjänst blir exempel i handbok

Nyköpings socialtjänst kommer att ingå som ett utvalt och gott exempel på tillitsbaserad styrning i den statliga utredningen Tillitsdelegationen. 

Hur kan styrning i offentlig sektor utvecklas för att bättre kunna ta tillvara medarbetares kompetens och erfarenhet och på så sätt bidra till ännu bättre välfärdstjänster för medborgarna?

Det tittar den statliga utredningen Tillitsdelegationen på, genom forskning på olika verksamheter och kommuner. Nyköpings kommuns socialtjänst är utvalt att ingå i det arbetet, som ett gott exempel på tillitsbaserad styrning.

Nyköping i forskningen Hållbar socialtjänst

I måndags deltog representanter från Nyköpings socialtjänst som talare i konferensen "Forum Tillit" inom Tillitsdelegationen i Stockholm. Nyköpings kommun var en egen punkt.

I Tillitsdelegationen ingår forskning på drygt 10 olika verksamheter i olika kommuner och landsting i Sverige, som är goda exempel.

Nyköpings kommuns socialtjänst har blivit utvalt att ingå i forskningsprojektet Hållbar socialtjänst. Det har fokus på hur styrning av verksamheter kan gynna arbetsmiljöarbetet.
Forskningsprojektet har gjort fördjupade fallstudier – intervjuer med chefer och medarbetare - i några kommuner som lyckats med detta.

– Jag har sett mycket som inte fungerar, det är roligt att se en socialtjänst som tar tag i svårigheter och utvecklar det mot det goda arbetet. En god verksamhetskvalitet är samma sak som en god arbetsmiljö, sa forskaren Wanja Astvik om Nyköpings socialtjänst.

Utvecklingsarbetets start

Det var Dalia Eid – socialsekreterare i Nyköpings kommun och ordförande i fackförbundet Vision i Södermanland - som tog initiativ till utvecklingsarbetet och till dialog mellan chefer, medarbetare och politik inom socialtjänsten, för att förbättra arbetsmiljön i socialtjänsten.

Det resulterade i en handlingsplan och en rad konkreta åtgärder, som tillexempel ett närmare ledarstöd för medarbetare, en introduktionsplattform och en dialog med politiker om grunduppdraget. Läs mer om det i tidigare text på nykoping.se

Handbok

Tillitsdelegationen – som har bedrivit försöksverksamheter och ska föreslå nya styrmodeller för offentlig sektor - presenterar sitt slutbetänkande i juni 2018.

Det blir som en handbok, där forskningen på Nyköpings kommuns socialtjänst kommer att ingå, som ett utvalt och gott exempel.

Webbsändning inom kort

På webbsändningen från Forum Tillit får du veta mer, webbsändningen kommer att finnas tillgänglig inom kort här. Nyköpings kommun har en egen punkt på konferensen, en liten bit in i programmet.

Nyköpings socialtjänst blir exempel i handbok

"Jag har sett mycket som inte fungerar, det är roligt att se en socialtjänst som tar tag i svårigheter och utvecklar det mot det goda arbetet". Det sa en av forskarna om Nyköpings socialtjänst, på ett forum för den statliga utredningen Tillitsdelegationen där Nyköpings socialtjänst är utvalt som ett gott exempel.

 

Hur kan styrning i offentlig sektor utvecklas för att bättre kunna ta tillvara medarbetares kompetens och erfarenhet och på så sätt bidra till ännu bättre välfärdstjänster för medborgarna?

 

Det tittar den statliga utredningen Tillitsdelegationen på, genom forskning på olika verksamheter och kommuner. Nyköpings kommuns socialtjänst är utvalt att ingå i det arbetet, som ett gott exempel på tillitsbaserad styrning.

 

Nyköping i forskningen Hållbar socialtjänst

I måndags deltog representanter från Nyköpings socialtjänst som talare i konferensen "Forum Tillit" inom Tillitsdelegationen i Stockholm. Nyköpings kommun var en egen punkt.

 

I Tillitsdelegationen ingår forskning på 12 olika verksamheter i olika kommuner och landsting i Sverige, som är goda exempel.

 

Nyköpings kommuns socialtjänst har blivit utvalt att ingå i forskningsprojektet Hållbar socialtjänst. Det har fokus på hur styrning av verksamheter kan gynna arbetsmiljöarbetet.

Forskningsprojektet har gjort fördjupade fallstudier – intervjuer med chefer och medarbetare - i några kommuner som lyckats med detta.

 

– Jag har sett mycket som inte fungerar, det är roligt att se en socialtjänst som tar tag i svårigheter och utvecklar det mot det goda arbetet. En god verksamhetskvalitet är samma sak som en god arbetsmiljö, sa forskaren Wanja Astvik om Nyköpings socialtjänst.

 

Utvecklingsarbetets start

Det var Dalia Eid – ordförande i fackförbundet Vision i Södermanland - som tog initiativ till utvecklingsarbetet och till dialog mellan chefer, medarbetare och politik inom socialtjänsten, för att förbättra arbetsmiljön i socialtjänsten.

Det resulterade i en handlingsplan och en rad konkreta åtgärder, som tillexempel ett närmare ledarstöd för medarbetare, en introduktionsplattform och en dialog med politiker om grunduppdraget. Läs mer om det i tidigare text på nykoping.se  

Handbok

Tillitsdelegationen – som har bedrivit försöksverksamheter och ska föreslå nya styrmodeller för offentlig sektor - presenterar sitt slutbetänkande i juni 2018. Det blir som en handbok, där forskningen på Nyköpings kommuns socialtjänst kommer att ingå.

– Jag är oerhört stolt för den resa vi har gjort och att vi nu kan vara med och bidra till framtida arbete, sa Dalia Eid, på konferensen i Stockholm.

 

Webbsändning inom kort

Representanterna fick under konferensen också frågan vad som har varit svårast i arbetet och vad de har för medskick till andra kommuner och forskaren Wanja Astvik presenterade sina resultat.

 

På webbsändningen från Forum Tillit får du veta mer, webbsändningen kommer att finnas tillgänglig inom kort här . Nyköpings kommun har en egen punkt på konferensen, en liten bit in i programmet.

Mer information

Det fackliga partssamarbetet Sunt arbetsliv har också uppmärksammat arbetsmiljöarbetet i socialtjänsten i Nyköpings kommun och forskningen på det, där Dalia Eid, Gabriel Billing, enhetschef i Individ- och familjeomsorgen och forskaren Wanja Astvik intervjuas. Läs mer om det här och här

Läs mer om Tillitsdelegationen här

Läs mer om forskningsprojektet Hållbar socialtjänst här

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-04-25
Sidansvarig: Jenny Thorell