Nyköpings ridsportanläggning börjar ta form

Arbetet med att skapa en ny ridanläggning går framåt. Projekteringen har kommit långt, efter sommaren går detaljplanen ut på samråd och i slutet av året kommer upphandlingsunderlaget att tas upp för beslut i Kommunstyrelsen.

Det var i januari som Kommunstyrelsen beslutade om att starta projekteringen av en ny ridanläggning och att platsen för anläggningen blir ett stenkast från Flättnaleden på Arnö. Under de fem månader som har gått sedan dess har det hänt en hel del. 

– Vi är mitt inne i projekteringsskedet. En arbetsgrupp jobbar med projekteringsarbete och utredningsarbete, säger projektchef Thomas Nygård. 

Bland annat har gruppen nu fastställt mer exakt placering för anläggningen. Den nya ridsportanläggningen kommer att byggas intill Flättnaleden, på en plats som kallas Nyäng. 

Skiss på anläggningen, så här skulle det kunna se ut.

Skiss över anläggningen, så här skulle det kunna se ut. 

Under våren har skog avverkats på platsen. En byggnadsprojektör har arbetat med att mer i detalj utforma och gestalta anläggningen. Även geotekniker och markprojektör är inkopplade i projektet där de medverkar i att göra en trafikplanering med infarter till anläggningen, parkeringslösningar med mera. De arbetar även med markförberedelser och VA-lösningar till anläggningen. 

Projektgruppen har under våren gjort ett antal studiebesök i nyare ridanläggningar, för att hämta inspiration och idéer för det fortsatta arbetet. 

Vad kan du berätta om den framtida anläggningen?
– Vi arbetar med ett stort ridhus som kan delas av.  De cirka 30 ridskolehästarna kommer att gå i lösdrift (aktiv grupphästhållning). I anläggningen skapas ett enklare mottagningskök och plats för café. Det blir även lokaler för föreningsmöten och lektioner. Utomhus kommer det att finnas en ridbana och flera hagar, säger Thomas Nygård.

Han berättar att det även kommer att finnas separata hästboxar för sjuka hästar eller hästar i karantän. Det kommer även finnas hästboxar för besökande hästar och ryttare.

– För personer som behöver rehabilitering skapas en särskild avdelning, ett ”rehab-stall”, säger Thomas Nygård.   

Om allt går enligt plan kan byggnationerna starta till i mitten av nästa år.  

Samråd väntar och därefter upphandling

Efter sommaren väntas detaljplaneförslaget gå ut på samråd. Det innebär att allmänhet, närboende och sakägare får chans att yttra sig om detaljplaneförslaget.

Efter samråd följer en granskningsperiod och i slutet av året kommer underlaget för upphandling av entreprenör som ska stå för byggnationen att tas upp för beslut i Kommunstyrelsen. Exakt när det blir beror på när detaljplanen vinner laga kraft.

Utanför uppdraget för projektet tillkommer också att se till driften av ridskolan. Ett parallellt arbete med detta pågår och drivs av Nyköpings Arenor och Kultur- och fritidsnämnden. 

Besök gärna projektsidan. 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-06-25
Sidansvarig: Malin Brunelius