Nyköpings kommun har upphandlat ett nytt skoladministrativt system

Upphandlingen för nytt elevadministrativt system är nu klar. Det är TIETO  Sweden AB som vann upphandlingen med sitt IT-system för skolor, Procapita/Lifecare. Det nya systemet är en helhetslösning där verksamheterna förskola, grundskola och gymnasium nu samlas i ett och samma system.   

Det nya IT-systemet ska förenkla samarbetet mellan elever, vårdnadshavare och skola kring bland annat planering, bedömningar, utvecklingssamtal och information. Det är en helhetslösning där alla parter får tillgång till ett och samma IT-system oavsett skolform. 

Nyköpings kommun ska nu närmast teckna avtal med TIETO Sweden AB. Därefter påbörjas arbetet med att ta fram en handlingsplan. Under våren 2018 kommer de nya tjänsterna att implementeras inom samtliga berörda skolformer och målet för driftstart är höstterminens start. 

Om upphandlingen

IKT-strateg på division Barn Utbildning Kultur har tillsammans referensgrupp och fokusgrupper från verksamheterna satt samman kravspecifikationen. Fem leverantörer har visat sina system och två leverantörer lämnade anbud. Tieto Sweden AB vann på poäng enligt den framtagna kravspecifikationen. Anders Iggland på upphandlingsenheten är ansvarig upphandlare.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-02-05
Sidansvarig: Annika Broman