Nyköpings idrottsföreningar i topp i kampen mot doping

Från hösten 2017 infördes ett nytt krav på att Nyköpings idrottsföreningar ska vara "vaccinerade" mot doping för att få föreningsbidrag. Redan nu har majoriteten av Nyköpings idrottsföreningar tagit ställning mot doping och ”vaccinerat” sina klubbar.

Idrottsrörelsen i Sverige driver ett aktivt antidopingarbete för att säkra upp att alla idrottsutövare kan delta och tävla i en idrott fri från doping. För att nå målet förs kampen mot doping med olika medel på alla nivåer inom idrotten.

Nya kravet gäller från 2018

Nyköpings kommun vill vara en del av idrottsrörelsens arbete och markerade redan under våren 2017 detta genom att höja kraven på idrottsföreningarna i kommunen.

- Nyköpings kommuns del var att införa ett krav på ”vaccination”, vilket innebär att föreningarna bland annat behöver genomföra en webbutbildning för att bli berättigade föreningsbidrag, berättar Lars Persson enhetschef för fritid och service på Nyköpings Kommun. 

Nyköping bäst i Sörmland 

Sedan informationen om de nya kraven spreds till Nyköpings idrottsföreningar har nu i januari 2018 majoriteten av idrottsföreningarna i Nyköping genomgått Riksidrottsförbundets webbutbildning för vaccination och gjort antidopingplaner.

I Sörmlands län har 107 idrottsklubbar genomfört vaccinationen, varav 80 klubbar bara här i Nyköping. Sörmlandsidrotten har varit mycket aktiv i genomförandet.

- Fantastiskt att nästan alla idrottsklubbar är vaccinerade och att de hörsammat det nya kravet. Detta visar att de, liksom vi, tycker att det är en viktig och självklar fråga att jobba emot. Jag hoppas att antidopingarbetet kommer bli en självklar del av styrelsearbetet när vaccinationen ska förnyas, säger Carin Wallin, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Sörmlandsidrotten kan bidra och stötta i samband med "vaccinationen" genom en lärgrupp. Kontakta Sörmlandsidrotten och Nyköpingskontoret.

Du kan även kontakta Nyköpings Arenor på Nyköpings kommun som arbetar med fritid- och föreningsfrågor

Tfn 0155-45 74 36

forening@nykoping.se 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-01-30
Sidansvarig: Maria Säfverblad