Nyköpings NKI bra trots en poängs tapp

Nyköping halkar i år ned en poäng i den rapport där företagen sätter betyg på kommunens service. Varje år mäter Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) företagsklimatet genom att låta företagen själva uppskatta sin nöjdhet med kommunens handläggning av företagens ärenden. I årets undersökning har 171 kommuner deltagit.

274 företag i kommunen har besvarat undersökningen. Företagen sätter betyg på handläggningen av sina ärenden inom myndighetsområdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.

Tänker nå målet 74

2016 var poängen 71, 2017 blev poängen 70. NKI-resultatet har nu ett snitt på 71 poäng i landet. För Nyköping innebar tappet på en poäng från 71 till 70 att kommunen även tappade tre placeringar på rankinglistan till plats 100.

- Tillväxt innebär en utmaning för kommunens organisation. Vi har varit medvetna om att resultatet skulle bli något sämre i undersökningen och det har att göra med den stora belastning som tillväxten i Nyköping inneburit på handläggningen, säger Maria Karlsson, näringslivschef. Ett kliv bakåt är självklart en besvikelse men under förutsättningarna är jag ändå nöjd med att Nyköping gjort en stor upphämtning sedan 2014 då resultatet var 63. För tredje året i rad ligger vi över 70-strecket, vilket betecknas som hög service. Det nya målet i näringslivsstrategin är satt till 74 och vi är fast övertygade om att nå det.

Flera åtgärder är på gång

Maria Karlsson nämner Dukat bord som exempel på en ny tjänst som ska förenkla för företag med komplexa frågor. Företagen kan boka en tid, samla handläggare inom olika områden och lägga fram sitt ärende. Det skapar en smidigare handläggningsprocess. Exempel på satsningar framåt är studiebesök i andra kommuner som lyckats väl och Stora Mötesdagen den 24 maj då alla företagare som vill bjuds in för en "djupdykning i företagsklimatet". Då diskuteras nya åtgärder och förenklingar som kan läggas till handlingsplanen för förbättrat näringslivsklimat.

Omtag väntar i NKI-arbetet

Nu sker ett omtag vad gäller NKI arbetet i kommunen, vilket behövs då många enhetschefer är nya. Anna Selander, Samhällsbyggnadschef, är en av dem som beskriver flera åtgärder för snabbare ärendehantering.

- Vi har tyvärr inte haft beredskap för den stora mängden ärenden, framför allt vad gäller bygglov, på grund av vakanser. Nu börjar vi komma ikapp och har även uppdaterat rutiner som gör att ärenden hanteras snabbare. Till exempel driftsätter vi en robot i verksamheten som hanterar vissa delar av bygglovsprocessen, något som  frigör tid för våra medarbetare. Vi ser också en utveckling inom miljöområdet där vi under ett par års tid samarbetat med LRF och Näringslivsenheten för att förbättra samverkan mellan lantbrukare och Miljöenheten. Även om vi inte är i mål så har resultaten förbättrats. 

Så blev resultatet i Nyköpings kommun


Brandskydd har 82, samma som föregående års undersökning.
Bygglov har minskat från 65 till 58.
Livsmedelskontroll har backat från 71 till 69.
Markupplåtelse har ökat från 62 till 69.
Miljö- och hälsoskydd ligger kvar på 68 poäng.
Serveringstillstånd har gått upp från 81 till 83.

Årets undersökning är den femte sedan startåret 2010. Då var det genomsnittliga NKI-resultatet för landets kommuner 66 poäng vilket nu ökat till 71. Enligt SKLs betygsskala är NKI 62 – 69 godkänt, 70 – 80 högt och över 80 mycket högt. Det högsta uppmätta NKI-värdet för en kommun är 92 och det lägsta är 56.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-05-04