Nyköping på topplistan i avfallsranking

Åttonde bästa kommun enligt ett miljöindex om återvinning av hushållsavfall.

Det är branschorganisationen Avfall Sverige som släppt en ny rapport med den senaste statistiken från svenska kommuner. I jämförelsen ingår flera olika uppgifter som rör insamling och återvinning av avfall, och de vägs samman till ett miljöindex.

Att Nyköping hamnar på åttonde plats beror bland annat på att kommunens sopbilar drivs med förnybart bränsle och att invånarna är bra på att sortera och lämna sitt hushållsavfall till materialåtervinning. Nyköping tar också poäng på att en stor andel av matavfallet lämnas till rötning, som ger både växtnäring och energi i form av biogödsel och biogas.

- Det här är ett glädjande resultat som visar att vi är på rätt väg och att vårt arbete ger resultat. Men det är bara knappt hälften som är rätt sorterat i en genomsnittlig soppåse, så vi har goda möjligheter att bli ännu bättre framöver, säger renhållningschef Jonas Andersson.

Som mest gavs 100 poäng i miljöindex. Bästa kommun i år fick 90,8 poäng och Nyköping ligger inte långt efter på 85,9 poäng. Totalt 217 kommuner ingick i jämförelsen.

Rapporten kan läsas i sin helhet på Avfall Sveriges webbplats.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-10-04
Sidansvarig: Elin Glanell