Nyköping kan få nio miljoner kronor till integrationsarbete

Nyköpings kommun är en av 32 kommuner som får statligt bidrag för långsiktigt integrationsarbete i utanförskapsområden.

Regeringen har infört ett nytt stöd som ska minska och motverka segregation. Stödet är riktat till 32 kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden. Nyköping är en av dessa kommuner. Enligt regeringen är kommunerna centrala aktörer i arbetet mot segregation.

- Det är en viktig satsning för Nyköping. Vi har redan startat arbetet att tillsammans med andra aktörer, bland annat polisen och det civila samhället, närmare analysera vilka insatser som behöver göras, säger Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande (S).

I den långsiktiga satsningen har regeringen totalt avsatt 425 miljoner kronor för 2018 och för 2019 är 1,35 miljarder kronor beräknat. Mellan 2020–2027 beräknar regeringen att 2,2 miljarder kronor kommer att avsättas årligen. För Nyköpings del handlar det om en möjlighet att ansöka om 9 miljoner i år, 29 miljoner kronor nästa år och 48 miljoner kronor årligen fram till 2027.

Kommunen har påbörjat ett arbete med att identifiera det som kommunens verksamheter behöver arbeta med för att stärka integrationen. Det här ses nu som ett viktigt tillskott för att kunna genomföra åtgärder.

- Trygghet är oerhört viktigt. Medel ska riktas för att genomföra trygghetsskapande åtgärder där de bäst behövs. Polisens och kommunens medborgardialog i Brandkärr är en bra grund för detta. Vi har redan aviserat behovet av en samlingslokal i Brandkärr. Här finns medel till detta. En del av medlen bör prioriteras till skolor med många barn med annat modersmål eftersom skolan är nyckeln till integration, säger Urban Granström.

Kommunen ska nu skicka in en ansökan och beskriva vilka åtgärder som ska genomföras för att få del av pengarna.

Läs mer på regeringens webbplats.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-06-26
Sidansvarig: Helena Vesterlund