Nyköping 2040 – var med och påverka!

Hur ska Nyköping växa de närmsta 20 åren? Var tycker du att det är bra att ha din bostad och var gillar du att vara på fritiden? Hur kan de platserna bli bättre? Och var skulle du vilja bo om 10-20 år? Och vad tycker du som företagare?

Detta är några av de frågor som ställs i webbenkäten som pågår till och med 24 juni. Enkäten finns i två versioner: en för privatpersoner och en för företagare. Delta i enkäten!

Dialogarbete pågår

Ett dialogarbete har inletts och utöver enkäten träffar Per Skyllberg, som är översiktsplanerare i Nyköpings kommun, tillsammans med sina kollegor Nyköpingsbor på olika sätt nu i maj och juni. Mötena kretsar kring en stor karta över Nyköping där man får sätta olika färger på pluppar för var man bor idag, och var man vill bo i framtiden.

- Dialogen som vi genomför nu är ett sätt att inleda arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Nyköpings kommun, berättar Per Skyllberg. Svaren vi får in blir ett viktigt underlag för höstens arbete då vi arbetar fram översiktsplanen som ska sträcka sig fram till år 2040.

Träffa projektmedlemmar!

Bland annat kan du träffa projektmedlemmar nu på lördag 19 maj då de finns på plats i Stadshuset där det är Lördagsöppet kl 11-14, på SN-bollen på Rosvalla och på Hamnfestivalen i Nävekvarn. 23 maj är de också på plats vid Stigtomtaloppet.

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan

Enligt Plan- och bygglagen ska en kommun ha en aktuell översiktsplan och varje mandatperiod ska en aktualitetsförklaring göras av gällande översiktsplan med tillhörande fördjupningar och tillägg.

Kommunfullmäktige fattade 12 december 2017 beslut om att förklara Nyköpings kommuns översiktsplan för inaktuell. Den nuvarande översiktsplanen och dess fördjupningar gäller dock fram tills att en ny är beslutad. Den nya översiktsplanen beräknas bli antagen under våren 2020. Här hittar du gällande översiktsplan

Elever på Nyköpings högstadium sätter pluppar på var de bor idag, var de vill bo i framtiden och var de tillbringar sin fritid.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-05-24
Sidansvarig: Annica Nilsson